Procès de Crompa

Avís legau

Eth present avís legau contén es normes d’usdera web https://productes.conselharan.org qu’eth Conselh Generau d’Aran (ara endeuant, eth titular o responsable) coma titular deth madeish, met a disposicion des usatgèrs damb era finalitat de proporcionar informacion sus es contenguts, es servicis e/o es productes aufridi peth titular o per tresaus.

I. IDENTITAT DETH TITULAR DETH WEB
En compliment deth déuer d’informacion der article 10 dera Lei 34/2002, d’11 de junhsèga, de servicis dera societat dera informacion e comèrç electronic, informam as usatgèrs des dades deth titular deth web:

 • Responsable: Conselh Generau d’Aran
 • Domicili sociau: Plaça d’Aran 1-2, 2530 Vielha – Lleida
 • Corrèu electronic: conselh@aran.org
 • Telefon: 973621801
 • CIF: P7500011G
 • Nòm de domeni: productes.conselharan.org

II. CONDICION D’USATGÈR E ACCEPTACION DES CONDICIONS D’US
Er accès, era navegacion e/o era utilitzacion dera informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes aufrits ena web, li atribuïssen per aguest madeish hèt eth caractèr d’usatgèr, ja sigue persona fisica o juridica, condicion d’usatgèr sosmetut ara acceptacion preliminara, exprèssa, integrau e sense resèrves des tèrmes e condicions des tèxtes legaus que cònsten ena web, consistents en:

Per aquerò, eth titular recomane ar usatgèr que procedisque a ua lectura atentiua des tèrmes e es condicions des tèxtes legaus senhaladi, as quaus pòt accedir liuraments, atau coma imprimir, descargar e sauvar-se en format papèr o electronic en tot moment.

S’er usatgèr non siguesse d’acòrd damb eth contengut des tèxtes legaus senhaladi, s’aurà d’abstier d’accedir, navegar e/o utilizar era informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes aufridi ena web.

Er accès tara web ei gratuït, a excepcion deth relatiu ath còst dera connexion a trauès deth hilat de telecomunicacions facilitades peth provedidor d’accès qu’age contractat er usatgèr.

III. USATGÈR E CLAU D’ACCÈS
En generau, er accès, era navegacion e/o era utilizacion dera informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes aufridi ena web, non demanen pas eth registre preliminar der usatgèr.

Totun, ei possible qu’era utilizacion o era contractacion de quauqu’uns des servicis e/o productes dera web, se condicione preliminaraments ara soscripcion, ath registre o ath rempliment per usatgèr d’un formulari de registre, mejançant ua clau d’accès composada d’un còdi d’usatgèr (login o ID) e ua contrassenha (password), escuelhuda liuraments peth madeish usatgèr, entar accès ath compde.

Per aquerò, en relacion damb eth procès de registre e damb eth tractament des dades personaus que se solliciten entar accès en compde, es tèrmes e condicions se definissen ena politica de proteccion de dades personaus accessibles mejançant eth següent ligam: link Politica de Privacitat

Er usatgèr ei er unic responsable dera custòdia, us diligent e manteniment dera confidencialitat dera clau d’accès (login o ID) e contrassenha (password), e deth pròpi compde, e per aquerò se compromet a hèr-ne un us

diligent, a mantier-la tostemp en secrèt, a non compartir-la e a protegir-la d’usi non autorizadi.

Er usatgèr accèpte assumir era responsabilitat que procedís tà totes es activitats realizades des deth sòn  compde d’usatgèr en utilizar era sua clau d’accès.

Er usatgèr aurà de notificar ath titular dera web de manèra immediataments e sense dilacions, quinsevolhe incident de seguretat restacat damb er accès o er usatge non consentit dera clau d’accès e/o deth compde, atau coma de tota violacion dera seguretat coma era pèrta, eth panatòri o eth possible accès per un tresau ad aguesta, en tot enviar un corrèu electronic ena següenta adreça de corrèu electronic: webmaster@aran.org

Er usatgèr enregistrat se poirà dar de baisha en tot moment en tot pèrder aguesta condicion, atau coma es drets e dades associades ath sòn compde e ath contengut d’aguest, en tot enviar un corrèu electronic ena següenta adreça de corrèu electronic: webmaster@aran.org

Eth titular dera web tanben poirà suspéner, suprimir eth compde e/o dar de baisha ar usatgèr enregistrat, en tot finalizar era relacion establida entre toti dus e en tot pèrder er usatgèr es drets derivadi de dita condicion, es dades associades ath sòn compde e ath contengut d’aguest, se non complís er avís legau o era rèsta des tèxtes legaus.

IV. NORMES D’US DERA WEB
Er usatgèr se compromet a hèr un us adequat e de bona fe dera informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes aufridi peth titular o per tresaus de conformitat damb era lei, es bones practiques, er orde public e eth contengut d’avís legau e des tèxtes legaus.

Dera madeisha manèra, s’obligue a non utilizar era pagina web, era informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes aufridi damb finalitats o efèctes illicits, nocius o contraris ath contengut deth present avís legau e ara rèsta de tèxtes legaus, o de manèra lesiva entàs interèssi o drets deth titular o de tresaus.

Especificament damb caractèr enonciatiu, mès non limitatiu, er usatgèr s’obligue a non utilizar-les per bèth un des següentes finalitats:

a) Incórrer en activitats illicites, nocives, illegaus o contràries as bones practiques e ar orde public.
b) Difóner informacions, contenguts o opinions qu’afècten era dignitat dera persona, que siguen menaçadores, difamatòries, vexatòries, insultants o discriminatòries per motiu de sèxe, raça, religion, credences, edat o condicion, entre d’autes, de caractèr racista, xenofòb, pornografiques, d’apologia deth terrorisme o temptatòri contra es drets umans, qu’atempten contra era joenessa o era mainadèra, er orde o era seguretat publica.
c) Destruïr, alterar, inutilizar, interrómper, utilizar fraudulentaments o dera forma que sigue, mauméter era informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes deth web, atau coma installar malware que provòque alteracions o damatges ena web.
d) Utilizar programes o dispositius entà eludir es contròls, es mesures de seguretat o es claus d’accès implementades peth titular.

V. PROPIETAT INTELLECTUAU E INDUSTRIAU

 1. Er usatgèr reconeish qu’aguest web ei propietat deth titular, que n’ei er autor o a era corresponenta licéncia sus era informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes aufridi peth titular o per tresaus, açò ei, e a títol simplament enonciatiu e sense limitacion sus es següents:

a) Es signes distintius coma era mèrca, es nòms comerciaus e es logotips.
b) Er aspècte, era presentacion, eth “look and feel”, es combinasons de color e de dessenh.
c) Eth còdi hònt, eth còdi objècte, es programes informatics, es productes multimèdia, es bases de dades e d’auti elements de besonh entath sòn foncionament.
d) Es tèxtes, comentaris, messatges, imatges, grafics, diboishi, dessenhs, sons, àudios, videos e fotografies.

2. Er accès der usatgèr ara informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes aufridi peth titular, non implique ne supòse per part d’aguest cap de renóncia sus aguesti, ne era transmission, cession totau o parciau o licéncia d’aguesti drets de proprietat intellectuau e industriau, ne conferís ar usatgèr cap de dret d’utilizacion, alteracion, explotacion, reproduccion, distribucion, comunicacion publica o transformacion sus aguesti, sense era preliminara e exprèssa autorizacion per escrit deth titular d’aguesti drets.

3. Demore exprèssament proïbida era reproduccion, era distribucion, era transformacion e era comunicacion publica, includida era sua modalitat de metuda a disposicion, atau com era modificacion, alteracion o descompilacion dera totalitat o part dera informacion, es contenguts, es servicis e/o productes aufrits peth titular, damb finalitats comerciaus o non, en supòrt e peth mejan tecnic que sigue sense era autorizacion preliminara per escrit deth titular.

4. S’autorize ar usatgèr a accedir, visualizar, utilizar, imprimir, descargar e emmagazemar era informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes aufridi peth titular exclusivaments entath sòn us personau, privat e non lucratiu, açò ei sense finalitats comerciaus, tostemp que se mantengue era indicacion sus era origina e era autoria des madeishi e eth simbèu deth copyright e/o nòtes de proprietat industriau des sòns titulars, peth quau er usatgèr se compromet a non suprimir o alterar es mencions coma copyright, © e TM.

5. Es aportacions der usatgèr que remete o compartisque damb eth titular, coma idees, projèctes, prepauses, contenguts, opinions, etc. per quinsevolhe mejan, format o tecnologia, ja sigue escrita, orau, sonòra, audiovisuau, per corrèu electronic, fax, corrèu postau, hilats sociaus o de quinsevolhe aute mejan, autrege ath titular dera web e per aguest madeish hèt sus es citades aportacions, sense besonh de posteriors requisits addicionaus, ua licéncia gratuïta, damb caractèr non exclusiu, mondiau, entà toti es idiòmes e per tot eth temps que permete era legislacion en vigor entà utilizar-la e explotar es aportacions entà quinsevolhe fin o objectiu, en tot includir, damb caractèr enumeratiu e non limitatiu es drets d’explotacion, era fixacion, era reproduccion, era distribucion, era comunicacion publica, era transformacion e era traduccion o digitalizacion, atau coma era metuda a disposicion deth public, era explotacion comerciau, en format, mejan o tecnologia que siguen actuauments coneishuda o que poguen coneisher-se en futur, en tot o en part de taus aportacions, licéncia qu’includirà era autorizacion entà incorporar-les e comercializar-les en tot tipe de supòrts. De totes manères, er usatgèr autrege eth dret de cedir e/o sublicenciar aguestes aportacions a tresaus, sense qu’açò se pogue compréner coma lesion deth dret morau der autor des madeishes.

Er usatgèr responerà dera autoria e originalitat des sues aportacions, atau coma der exercici pacific der usatge des madeishes e per aquerò er usatgèr se hè responsable qu’es sues aportacions non transgredisquen drets de tresaus ne vulnèren cap de normativa en vigor de proprietat intellectuau, industriau o de secrèts empresariaus, ne que se tracte d’informacion confidenciau o secrèta protegida per pactes contractuaus.

Er usatgèr tanben assumís era obligacion de mantier ath titular e/o as sòns representants, sòcis, gerents, apoderadi, trabalhadors, etc. indemnes e liures de tota responsabilitat que se podesse derivar der exercici d’accions, judiciaus o non, qu’auessen era sua causa ena transgression des drets de tresaus o dera legislacion en vigor restacada damb es aportacions.

Ar efècte de preservar es possibles drets de proprietat intellectuau e industriau o de secrèts empresariaus, en cas que quinsevolhe usatgèr o un tresau considère que s’a produsit ua violacion des sòns legitims drets per usatge d’ua informacion, contengut, servicis e/o es productes ena web, aurà de notificar aguesta circonstància, per escrit, en Att. DPD, Conselh Generau d’Aran, Plaça d’Aran 1-2, 25530 Vielha, Lhèida, o per corrèu electronic dpd@aran.org en tot indicar:

 1. Es dades de caractèr personau identificatives der interessat titular des drets presomptivaments infringidi.
 2. Es contenguts protegiti pes drets de propietat intellectuau e era sua localizacion ena web.
 3. Era acreditacion dera existéncia, titularitat e vigéncia des citadi drets de proprietat intellectuau.
 4. Era declaracion exprèssa qu’era interessada se responsabilize dera veracitat des dades e informacions facilitades ena notificacion que se referís ad aguest punt.

VI. POLITICA DE PROTECCION DE DADES PERSONAUS
A trauès d’aguest lòc web se tracten dades personaus des usatgèrs, per aquerò ei de besonh qu’er usatgèr liege abans e atentiuaments era politica de proteccion de dades personaus que cònste en següent ligam: link Politica de Privacitat e tanben es diferentes clausules informatives qu’acompanhen a cada un des diferenti formularis abilitadi entara recuelhuda de dades personaus.

S’informe que, en tot cas, es dades de caractèr personau tractades mejançant era presenta pagina web ne seràn en compliment de çò que se prevé en Reglament Generau de Proteccion de Dades de Caractèr Personau 2016/679 e era legislacion espanhòla aplicabla, era Lei 3/2018.

VII. POLITICA DE COOKIES
Era politica de cookies deth titular cònste en aguest ligam: link Politica de Cookies

VIII. POLiTICA DE LIGAMS
Eth titular met ara disposicion des usatgèrs ligams o “links” a efèctes simplaments informatius, mès sense que coneishe, contròle, avale o recomane es contenguts, productes o servicis facilitadi pes lòcs web entàs quaus s’establissen ligams. Per açò, eth titular non assumís cap de responsabilitat per quauque aspècte relatiu ara pagina web entara quau s’establís un ligam des d’aguest lòc web.

Tota persona que volgue includir laguens dera sua pagina web un ligam entath lòc web deth titular, aurà de complir es condicions següentes:

 • Eth ligam sonque se permeterà ena plana web d’inici, açò ei https://productes.conselharan.org e son proïbidi es ligams pregonds e es frames.
 • Non se realizaràn damb eth ligam, manifestacions o indicacions fausses, incorrèctes o denigratòries, ne contràries ara lei, era morau o es boni costums, sus eth titular, era informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes aufridi ne es sòns directius ne trabalhadors.
 • Non s’autorizen ligams des de pagines qu’afècten ara dignitat dera persona, que siguen menaçadores, difamatòries, vexatòries, insultants o discriminatòries per motius de sèxe, raça, religion, credences, edat o condicion, entre d’autes, de caractèr racista, xenofòb, pornografics, d’apologia ath terrorisme o atemptatòri contra es drets umans, qu’atempten contra era joenessa o era mainadèra, er orde o era seguretat publica o contra es drets des animaus.
 • Er establiment d’un ligam non supòse que s’establisque o i age cap de tipe de ligam o de relacion juridica entre totes dues parts.

IX. SEGURETAT

Er usatgèr a d’èster conscient qu’es mesures de seguretat en Internet non son complètaments fiables e qu’alavetz, eth titular non pòt garantir era inexisténcia de malware o d’auti elements que poguen produsir alteracions enes sistèmes informatics (software e hardware) der usatgèr.

Entà potenciar er us d’Internet de manèra segura e entà evitar situacions fraudulentes de panatòri e suplantacion d’identitat der usatgèr, ei important auer en compde es següentes recomanacions de seguretat qu’er usatgèr a d’aplicar:

 1. En cap de cas eth titular deth web ne cap trabalhador, collaborador o provedidor sollicitarà ar usatgèr, ne per telefon, SMS, WhatsApp, corrèu electronic, etc., era clau d’accès (login o ID e era contrasenha o password), eth DNI, NIE o passapòrt, ne d’autes dades com ara targes de crèdit, numèros dera Seguretat Sociau, etc.
 2. Er usatgèr s’a de maufidar deuant d’ua sollicitud d’aguest tipe, e en cap de cas a de respóner, obligant-se a contactar immediataments damb eth titular deth web a trauès deth telefon deth Responsable.
 3. Er accès tath web deth titular s’a de hèr teclejant dirèctaments era adreça o URL en navegador, e ei desaconselhable hè’c mejançant un ligam, un corrèu electronic o ua pagina web que non sigue de confiança.
 4. Cau auer activat un antivirus, e tanben installar totes es actualizacions des navegadors e d’auti programes utilizadi per usatgèr.
 5. Entà evitar situacions de suplantacion d’identitat, s´informe exprèssament qu’en cap de cas se comunicarà ar usatgèr e/o client un cambi de compde bancari a trauès de corrèu electronic sense que de manèra immediata se contacte telefonicaments entà notificar e confirmar aguest cambi. Per aquerò, se recebetz ua comunicacion per corrèu electronic a on se vos notifique un cambi de compde bancari, non n’auetz de hèr cas e contactar personauments e de manèra immediata damb nosati ar efècte d’acordar de mutuau acòrd eth cambi deth compde. Eth pagament per part der usatgèr e/o client a un compde diferent, non aurà en cap de cas caractèr liberador entar usatgèr e/o client.

X. PUBLICITAT

Aguesta plana web pòt alotjar contenguts publicitaris o èster patrocinada.

Es anonciaires e patrocinadors son es unics responsables d’assegurar-se qu’eth materiau enviat, tara sua inclusion en lòc web, complís era normativa qu’en cada cas pogue èster d’aplicacion.

Eth titular non serà responsable des errors, omissions, inexactituds o irregularitats que poguen includir es contenguts publicitaris o des patrocinadors.

En tot cas, tà interposar tota reclamacion relacionada damb es contenguts publicitaris inseridi en aguest lòc web, se pòden adreçar entara següenta adreça de corrèu electronic  webmaster@aran.org

XI. HILATS SOCIAUS

Eth titular utilize es hilats sociaus entà publicitar es sòns servicis e/o productes.

Er usatgèr se poirà unir as grops qu’eth titular a enes diferenti hilats sociaus, de manèra que quan se hèsque seguidor d’aguestes, accèpte es condicions d’usatge e politica de privacitat deth hilat sociau en qüestion, atau coma er avís legau e era rèsta de tèxtes legaus deth titular dera web.

Es compdes corporatius des hilats sociaus deth titular son es següenti:

 • Instagram: @conselharan , @EnAranes
 • YouTube: @conselharan7914
 • Facebook: /conselharan,  /EnAranes
 • Twitter: @conselharan, @EnAranes

XII. CHATS E FÒRUMS
Eth titular dispòse de diuèrsi airaus tara participacion des usatgèrs (fòrums, chats, etc.), sense qu’eth titular participe de cap de manèra en aguestes.

Er usatgèr ei er unic responsable des comentaris, aportacions o opinions publicades, peth quau eth titular non serà responsable des madeishes en cap de cas.

Eth titular se resèrve eth dret de retirar toti aqueri comentaris e aportacions que vulnèren er avís legau e era rèsta de tèxtes legaus, atau coma suspéner o dar de baisha ar usatgèr.

XIII. MENORS D’EDAT
Eth titular adrece es sòns servicis a usatgèrs majors de 18 ans, per aquerò es menors d’aguesta edat non son autorizadi a utilizar es servicis e/o productes aufridi.

XIV. EXCLUSION DE GARANTIES E REGIM DE RESPONSABILITAT
Er usatgèr accèpte qu’er accès tara web e er usatge dera informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes aufridi en aguesta, s’amie a tèrme jos era sua unica e exclusiva responsabilitat, sense qu’eth titular pogue garantir:

 1. Qu’era informacion sigue exacta, completa, actualizada o utila.
 2. Era adequada velocitat d’accès, era disponibilitat e continuïtat deth foncionament dera web.
 3. Era abséncia de virus ne d’auti elements que poguen produsir alteracions.

Eth titular excludís, damb tota era extension permetuda per ordenament juridic, tota responsabilitat pes maus e prejudicis de tota sòrta que poguen auer-se o siguen restacadi damb era informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes aufridi ena web, atau coma ara manca de disponibilitat o de continuitat deth foncionament dera web.

Eth titular dera web en compliment de çò que se dispòse en art. 11 e 16 dera Lei 34/2002, collaborarà de manèra activa ena retirada o en sòn cas, blocatge de toti aqueri contenguts que podessen afectar o contravier era legislacion aplicabla, es drets de tresaus o siguen contraris ara morau o ar orde public.

Er usatgèr assumís qu’eth titular, en sòn cas, poirà méter en coneishement des autoritats administratives o judiciaus aqueri hèts que podessen èster constitutius d’ua activitat illicita o nociva, sense besonh de comunicà’c preliminaraments ar usatgèr, atau coma perseguir er incompliment deth present avís legau e dera rèsta de tèxtes legaus, en tot exercir totes es accions que li poderen correspóner en dret.

XV. FÒRÇA MAJOR
Sense prejudici d’aquerò que s’a dit adès, eth titular non serà responsable des retards o errors que se produsissen en accès, foncionament e operativitat dera web, dera informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes, atau coma tanpòc des interrupcions, suspensions o eth mau foncionament d’aguesta, quan auessen era sua origina en panes produsides per catastròfes naturaus coma tèrratrems, inondacions, relampits o incendis, situacions de fòrça major, situacions d’urgéncia extrèma coma virus, pandèmies, guèrres, operacions militares, destrobles civius, vagues, barraments patronaus o tota auta situacion de fòrça major o cas fortuït.

XVI. INTERRUPCION, SUSPENSION E CANCELACION
Eth titular dera web hè toti es esfòrci rasonables entà garantir era accessibilitat e disponibilitat dera web toti es dies der an.

Totun, se resèrve eth dret a interrómper, blocar, suspéner e/o anullar er accès ara informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes dera web sense besonh de preavís, en tot moment, entre d’auti pes següentes rasons:

 • Causes de seguretat, tecniques, operatives, de manteniment o de fòrça major.
 • S’era web ei utilizada de manèra fraudulenta o abusiva.
 • Per incompliment per part der usatgèr der avís legau e era rèsta de tèxtes legaus.

XVII. MODIFICACION DES CONDICIONS D’AVÍS LEGAU
Es tèrmes e condicions d’avís legau e dera rèsta de tèxtes legaus son es vigents des dera data dera darrèra actualizacion, son subjèctes a cambis e actualizacions de forma contunhada, per aquerò era version publicada pòt èster diferenta en cada moment qu’er usatgèr accedisque ena web.

Eth titular dera web poirà en tot moment addicionar, actualizar, modificar o suprimir es tèrmes e condicions der avís legau e dera rèsta de tèxtes legaus, modificacions qu’entraràn en vigor a compdar dera sua publicacion ena web, e seràn aplicables a toti es usatgèrs des d’aguesta data e d’ara endeuant.

XVIII. LEI APLICABLA, JURISDICCION E COMPETÉNCIA

Eth present avís legau e era rèsta de tèxtes legaus se regiràn e interpretaràn de conformitat damb era legislacion espanhòla, as que totes dues parts se sosmeten de manèra exprèssa e que serà donques era unica lei aplicabla.

Entara resolucion de toti es litigis, discordàncies, controvèrsies, ahèrs o reclamacions resultants dirèctaments o indirèctaments dera interpretacion, compliment o incompliment, execucion, resolucion o nullitat deth present avís legau e era rèsta de tèxtes legaus, es dues parts acòrden sosmeter-se ara jurisdiccion e competéncia des Jutges e Tribunaus dera Sedença deth consumidor e usatgèr, quan eth madeish sigue situat en territòri espanhòu e intervengue en condicion de consumidor e usatgèr. En cas contrari, era sosmission serà enes Jutjats e Tribunaus dera ciutat de Lhèida, Espanha.

Version 1.0.  01/03/2023

Toti es drets reservats © Conselh Generau d’Aran 2023, Vielha

Politica de privacitat o de proteccion de dades

1. Era politica de proteccion de dades
Aguesta politica de proteccion de dades personaus ei aplicabla as tractaments de dades personaus hèti peth responsable deth tractament Conselh Generau d’Aran, damb domicili sociau en Plaça d’Aran 1-2, 25530 Vielha, Lleida, corrèu electronic conselh@aran.org e telefon +34 973631801, a trauès deth lòc web https://productes.conselharan.org

Per aquerò, abans de facilitar-mos dades personaus, ei indispensable que coneishatz era nòsta politica de proteccion de dades.

Er usatgèr declare auer estat informat d’aguesta politica de proteccion de dades de caractèr personau, e accèpte eth tractament des dades personaus peth responsable deth tractament entàs finalitats descrites.

S’auetz bèth dobte sus era politica de proteccion de dades mos podetz contactar mejançant aguest corrèu electronic: dpd@aran.org

Era normativa aplicabla ei era següenta:

a. RGPD: Reglament (UE) 2016/679 deth Parlament Europèu e deth Conselh, de 27 d’abriu de 2016.
b. LOPDGDD: Lei Organica 3/2018, de 5 de deseme, organica de proteccion de dades de caractèr personau e garantia de drets digitaus.
c. LSSI: Lei 34/2002, d’11 de junhsèga, de servicis dera societat dera informacion e de comèrç electronic.

2.- Eth tractament des dades personaus
Ara seguida vos descriuem eth tractament des dades personaus que realizam coma responsables deth web https://productes.conselharan.org

a.- Clients ecomerce
Identitat deth responsable: Conselh Generau d’Aran, damb domicili sociau en Plaça d’Aran 1-2, 25530 Vielha, Lleida, corrèu electronic conselh@aran.org e telefon +34 973631801.

Era finalitat deth tractament: Gestionar eth sòn registre coma usatgèr entà establir e executar era relacion juridica entre es dues parts relacionada damb es servicis o productes contractadi, dar-li accès ena plataforma, gestionar es obligacions juridiques, compdables e fiscaus restacades damb era relacion juridica establida taus com eth pagament des productes o servicis, es enviaments e es devolucions, dar responsa as sòns dobtes e as incidéncies, atau coma enviar enquèstes e en generau entara gestion, contròl, administracion, ampliacion, execucion e milhora dera relacion establida.

Era finalitat publicitària: Es dades personaus seràn tractades entara creacion de perfius damb era finalitat de proporcionar-li informacion e publicitat personalizada peth mejan que sigue, includit eth corrèu electronic, er SMS, er EMS, er MMS, eth WhatsApp o mejans equivalents des productes e/o servicis deth responsable restacadi damb era alimentacion, era salut e eth benestar animau, adaptada as sues preferéncies tostemp que preliminaraments mos ajatz dat eth vòste consentiment.

Legitimacion deth tractament: Era execucion d’un contracte e eth consentiment, se lo prèste de manèra exprèssa entath tractament des dades damb finalitats publicitàries.

Destinataris: Damb caractèr generau eth responsable non cedirà dades personaus a tresaus, exceptat que i age ua obligacion legau o qu’ajam eth consentiment exprès der interessat. En concret, es dades personaus poiràn èster cedides a:

a. Administracions Publiques, Jutges e Tribunaus entath compliment des obligacions legaus as quaus eth responsable deth tractament ei subjècte ara sua activitat.

b. As entitats financères entath compliment des obligacions derivades deth contracte entre eth responsable deth tractament e er interessat.

c. A tresaus en toti es casi que sigue de besonh entath desvolopament, compliment e contròl deth contracte entre eth responsable deth tractament e er interessat, coma per exemple empreses de transpòrt o logistica.

d. As encargadi deth tractament, accès qu’en cap de cas representarà ua cession de dades, quan sigue necessari accedir tàs sues dades personaus entara prestacion des servicis qu’eth responsable deth tractament age contractat damb aguesti encargadi, e damb qui a signat un contracte d’encargat.

Transferéncies internacionaus: non transferim internacionauments es sues dades.

Es tèrmes de conservacion: eth responsable tractarà es dades personaus sonque eth temps necessari entara realizacion des finalitats entàs quaus sigueren remassades, tostemp que non revòque eth consentiment autrejat. Un viatge acabada era relacion, se conservarà era informacion blocada pes tèrmes legauments establidi que siguen necessaris entara formulacion, exercici o defensa de reclamacions e posterioraments s’amiarà a tèrme era sua supression.

Es drets: er interessat poirà exercir es drets d’accès, rectificacion, supression, sollicitar qu’eth tractament des sues dades personaus sigue limitat, oposar-se ath tractament, sollicitar era portabilitat, eth dret de non èster perfilat o a préner decisions individuaus de manèra automatizada e a revocar eth consentiment prestat sense efèctes retroactius, enviant ua comunicacion per corrèu electronic dpd@aran.org aportant eth DNI o un aute document oficiau acreditatiu dera identitat der interessat, indicant era sollicitud o dret exercit.

Er interessat poirà presentar ua reclamacion deuant era Agéncia Espanhòla de Proteccion de Dades, a trauès deth lòc web www.agpd.es

Eth tèxte complet dera politica de proteccion de dades, damb era rèsta d’informacion der article 13 deth RGPD, se pòt trobar en aguesta pagina web https://www.conselharan.org/ o https://www.seu-e.cat/ca/web/conselhgeneraudaran/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organizativa/proteccio-de-dades-personals/registre-de-les-activitats-de-tractament-de-dades-personals

b. Hilats sociaus

Identitat deth responsable: Conselh Generau d’Aran, damb domicili sociau en Plaça d’Aran 1-2, 25530 Vielha, Lleida, corrèu electronic conselh@aran.org e telefon +34 973631801.

Era finalitat deth tractament: eth registre e eth seguiment des compdes corporatius des hilats sociaus deth responsable.

Es compdes corporatius des hilats sociaus deth responsable son aguesti:

 • Instagram: @conselharan , @EnAranes
 • YouTube: @conselharan7914
 • Facebook: /conselharan,  /EnAranes
 • Twitter: @conselharan, @EnAranes

Legitimacion deth tractament: consentiment prestat per usatgèr en registrar-se en hilat sociau.

Destinataris: Damb caractèr generau eth responsable non cedirà dades personaus a tresaus, exceptat que i age ua obligacion legau o ajam eth consentiment exprès der interessat. En concret, es dades personaus poiràn èster cedides a:

a. Administracions Publiques, Jutges e Tribunaus entath compliment des obligacions legaus as quaus eth responsable deth tractament ei subjècte ara sua activitat.
b. As entitats financères entath compliment des obligacions derivades deth contracte entre eth responsable deth tractament e er interessat.
c. A tresaus en toti es casi que sigue de besonh entath desvolopament, compliment e contròl deth contracte entre eth responsable deth tractament e er interessat, coma per exemple empreses de transpòrt o logistica.
d. As encargadi deth tractament, accès qu’en cap de cas representarà ua cession de dades, quan sigue necessari accedir tàs sues dades personaus entara prestacion des servicis qu’eth responsable deth tractament age contractat damb aguesti encargadi, e damb qui a signat un contracte d’encargat.

Transferéncies internacionaus: non transferim internacionauments es sues dades.

Es tèrmes de conservacion: eth responsable tractarà es dades personaus sonque eth temps necessari entara realizacion des finalitats entàs quaus sigueren remassades, tostemp que non revòque eth consentiment autrejat. Un viatge acabada era relacion, se conservarà era informacion blocada pes tèrmes legauments establidi que siguen necessaris entara formulacion, exercici o defensa de reclamacions e posterioraments s’amiarà a tèrme era sua supression.

Es drets: er interessat poirà exercir es drets d’accès, rectificacion, supression, sollicitar qu’eth tractament des sues dades personaus sigue limitat, oposar-se ath tractament, sollicitar era portabilitat, eth dret de non èster perfilat o a préner decisions individuaus de manèra automatizada e a revocar eth consentiment prestat sense efèctes retroactius, enviant ua comunicacion escrita tara Att. DPD, Conselh Generau d’Aran, Plaça d’Aran 1-2, 25530 Vielha, Lleida, o per corrèu electronic dpd@aran.org aportant eth DNI o un aute document oficiau acreditatiu dera identitat der interessat, indicant era sollicitud o dret exercit.

Er interessat poirà presentar ua reclamacion deuant era Agéncia Espanhòla de Proteccion de Dades, a trauès deth lòc web www.agpd.es

Eth tèxte complet dera politica de proteccion de dades, damb era rèsta d’informacion der article 13 deth RGPD, se pòt trobar en aguesta pagina web https://www.conselharan.org/ o https://www.seu-e.cat/ca/web/conselhgeneraudaran/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organizativa/proteccio-de-dades-personals/registre-de-les-activitats-de-tractament-de-dades-personals

c. Cookies
Utilizam cookies enes tèrmes dera nòsta politica de cookies:

3. Mesures de seguretat
Eth responsable deth tractament a implementat es mesures tecniques e organizatives adequades entà garantir un nivèu de seguretat adequat, e tà evitar-ne era pèrta, mau emplec, alteracion e accès non autorizat des dades facilitades per usatgèr.

4. Qualitat e actualizacion de dades personaus
Vos informam qu’ètz obligat a facilitar-mos es dades personaus que sollicitam, ja qu’era conseqüéncia de non hè’c ei que non podem tractar es vòstes dades personaus.

Atau madeish, er usatgèr se compromet a qu’es dades facilitades ath responsable deth tractament siguen actuaus, reaus e vertadères e, donc, a comunicar ath responsable tota actualizacion o modificacion des madeishes.

S’er usatgèr comunique dades personaus d’un tresau, se compromet a informar-lo per auança enes tèrmes des articles 13 e 14 deth RGPD, a obtier eth sòn consentiment preliminar e exprès per escrit e a tractar es dades entàs finalitats autorizades peth tresau.

Er usatgèr ei er unic responsable des maus o prejudicis causadi ath responsable deth tractament o a tresaus peth tractament des dades personaus de ua auta persona, o des sòns quan siguen faussi, erronèus, inapropiadi, excessius o non pertinents.

5. Menors d’edat

Es contenguts d’aguest lòc web son entà persones majors de 18 ans, de manèra qu’es menors de 18 ans non pòden contractar servicis e/o productes ne facilitar-mos dades de caractèr personau.

6. Modificacion dera Politica de Proteccion de Dades

Eth responsable deth tractament poirà actualizar o modificar en tot moment era politica de proteccion de dades publicant era modificacion dera madeisha en aguest lòc web.

Version 1.0.  data 01/03/2023

Toti es drets reservadi © Conselh Generau d’Aran 2023, Vielha

Politica de cookies

Aguesta Politica de cookies siguec actualizada per darrèr viatge er 1 de març 2023 e s’aplique as ciutadans e residents legaus permanenti der Espaci Economic Europèu e Soïssa.

1. Introduccion
Era nòsta web, https://productes.conselharan.org (en endeuant: «era web») utilize cookies e d’autes tecnologies relacionades (entà major comoditat, totes es tecnologies se diden «cookies»). Es cookies tanben son installades per tresaus qu’auem contractat. En aguest document t’informam sus er us de cookies ena nòsta web.

2. Qué son es cookies?
Ua cookie ei un petit archiu que s’envie amassa damb es pagines d’aguesta web e qu’eth sòn navegador emmagazème en disc dur deth sòn ordenador o un aute dispositiu. Era informacion emmagazemada pòt èster tornada tàs nòsti servidors o tàs servidors de tresaus apropiadi pendent ua visita posteriora.

3. Qué son es scripts?
Un script ei un fragment de còdi de programa que s’utilize entà hèr qu’era nòsta web foncione corrèctaments e de manèra interactiva. Aguest còdi s’execute en nòste servidor o en sòn dispositiu.

4. Qué ei un web beacon?
Ua balisa web (o ua etiqueta de pixel) ei ua petita e invisibla pèça de tèxte o imatge en ua web que s’utilize tà susvelhar eth trafic en ua web. Tad aquerò, s’emmagazèmen diuèrses dades sus vos mejançant aguestes balises web.

5. Cookies

5.1 Cookies tecniques o foncionaus
I a cookies qu’asseguren que quauques parts dera web foncionen corrèctaments e qu’es tues preferéncies d’usatgèr se rebremben. En installar cookies foncionaus, te facilitam era visita tara nòsta web. D’aguesta manèra, non te cau introdusir repetidaments era madeisha informacion quan visites era nòsta web e, per exemple, es articles demoren ena tua cistalha dera crompa enquia qu’ages pagat. Podem installar aguestes cookies sense eth tòn consentiment.

5.2 Cookies d’estadistiques
Utilizam cookies estadistiques entà optimizar era experiéncia dera web entàs nòsti usatgèrs. Damb aguestes cookies estadistiques obtiem informacion sus er emplec dera nòsta web. Te demanam permís entà installar cookies d’estadistiques.

5.3 Cookies de Marketing/Seguiment
Es cookies de marketing/seguiment son cookies, o ua auta forma d’emmagazematge locau, utilizades entà crear perfius d’usatgèr entà mostrar publicitat o entà hèr eth seguiment der usatgèr en aguesta web o en diuèrses webs damb finalitats de marketing similares.

5.4 Hilats sociaus
Ena nòsta web auem includit contengut entà promòir pagines web (p. ex.: «m’agrade», «tachar») o compartir (p. ex.: «piular») en hilats sociaus. Aguest contengut ei incrustat damb còdi derivat de tresaus e sauve cookies. Aguest contengut poirie tractar cèrta informacion entà anoncis personalizadi.

Liegetz, se vos platz, era politica de privacitat d’aguesti hilats sociaus (que pòt cambiar tot soent) entà saber que hèn damb es vòstes dades (personaus) que tracten servint-se d’aguestes cookies. Es dades que receben son çò de mès anonimizades possible.

6. Cookies utilizades

A definir pera empresa segon es cookies utilizades. Exemples:

Google Analytics:  Estadistiques

WPML:  Foncionau

Diuèrsi:  Intencion pendenta d’investigacion

7. Consentiment
Quan visites era nòsta web per prumèr viatge, t’ensenharam ua hièstra emergenta damb ua explicacion sus es cookies. Tanlèu que hèsques clic en «Sauvar preferéncies», accèptes qu’utilizem es categories de cookies e plugins qu’as seleccionat ena hièstra emergenta, tau e coma se descriu en aguesta politica de cookies. Pòs desactivar er us de cookies a trauès deth tòn navegador, mès, se vos platz, ajatz en compde qu’era nòsta web pòt deishar de foncionar corrèctaments.

7.1 Gestiona es tues preferéncies de consentiment

Foncionau: Tostemp actiu
Er emmagazematge o accès tecnic ei estrictaments de besonh entara intencion legitima de perméter er us d’un servici especific explicitaments sollicitat per abonat o usatgèr, o damb era unica intencion d’amiar a tèrme era transmission d’ua comunicacion a trauès d’un hilat de comunicacions electroniques.

Preferéncies: (seleccionables)
Er emmagazematge o accès tecnic ei de besonh entara finalitat legitima d’emmagazemar preferéncies non sollicitades per abonat o usatgèr.

Estadistiques (seleccionables)

Er emmagazematge o accès tecnic que s’utilize exclusivaments damb finalitats estadistiques anonimes. Sense cap de requeriment, eth compliment volontari per part deth tòn Provedidor de servicis d’Internet, o es registres addicionaus d’un tresau, era informacion emmagazemada o recuperada sonque tad aguesta finalitat non se pòt utilizar entà identificar-te. Marketing: (seleccionables)

Marketing: (seleccionables)

Er emmagazematge o accès tecnic ei de besonh entà crear perfius d’usatgèr entà enviar publicitat, o entà recercar ar usatgèr en ua web o en diuèrses webs damb finalitats de marketing similares.

8. Activacion/desactivacion e eliminacion de cookies
Pòs utilizar eth tòn navegador d’Internet entà eliminar es cookies de manèra automatica o manuau. Tanben pòs especificar que i a cookies que non pòden èster installades. Ua auta opcion ei cambiar es ajustaments deth tòn navegador d’Internet entà que recebes un messatge tostemp que s’installe ua cookie. Entà obtier mès informacion sus aguestes opcions, consulta es instruccions dera seccion «Ajuda» deth tòn navegador.

As de tier en compde qu’era nòsta web pòt non foncionar corrèctaments se totes es cookies son desactivades. S’esfaces es cookies deth tòn navegador, se tornaràn a installar dempús deth tòn consentiment quan tornes a visitar era nòsta web.

9. Es tòns drets respècte as dades personaus
As aguesti drets respècte as tues dades personaus:

 • As dret a saber perqué cau es tues dades personaus, qué passarà damb eres e guaire temps se conservaràn.
 • Dret d’accès: as dret d’accedir as tues dades personaus que coneishem.
 • Dret de rectificacion: as dret de completar, rectificar, eliminar o blocar es tues dades personaus quan volgues.
 • Se mos das eth tòn consentiment entà tractar es tues dades, as dret de revocar aqueth consentiment e a que s’eliminen es tues dades personaus.
 • Dret de cession des tues dades: as dret de sollicitar totes es tues dades personaus ath responsable deth tractament e a transferir-les integraumente a un aute responsable deth tractament.
 • Dret d’oposicion: te pòs oposar ath tractament des tues dades. Nosati complim con açò, se non i a motius justificadi entath tractament.

Entà exercir aguesti drets, contactatz-mos, se vos platz. E consultatz es detalhs de contacte ena part inferiora d’aguesta politica de cookies. S’as quauqua queisha sus coma gestionam es tues dades, mos agradarie que mos ac hesses a saber, e tanben as dret a enviar ua queisha ara autoritat supervisora (era autoritat de proteccion de dades).

10. Dades de contacte
Entà qüestions e/o comentaris sus era nòsta politica de cookies e aguesta declaracion, se vos platz, contacta-mos a trauès d’aguestes dades de contacte:

Conselh Generau d’Aran
Plaça d’Aran 1-2 , 25530 Vielha
Espanha
Web: https://conselharan.org
Corrèu electronic:  conselh@aran.og

Condicions generaus dera contractacion

Ecommerce conselh generau d’aran

https://productes.conselharan.org

INTRODUCCION
Aguestes Condicions Generaus dera Contractacion (CGC), amassa damb er avís legau, era politica de proteccion de dades e era politica de cookies -d’ara endauant era rèsta de tèxtes legaus-, contien tota era informacion contractuau preliminara ara contractacion, era celebracion, eth perfeccionament, eth liurament e era rèsta de condicions deth contracte de crompaventa de productes e/o era prestacion de servicis e/o de provisions entre es dues parts, açò ei entre era provedidora o quinsevolha des sues societats filiaus o collaboradores e eth client. Son tanben aplicables ad aguestes CGC e per aquerò les complementen, es avisi, es notificacions, es normes d’emplec e es instruccions dictades pera distribuidora.

Eth client manifèste qu’a agut accès preliminaraments as CGC e ara rèsta de tèxtes legaus a trauès dera web, que n’a estat assabentat, que les a podut imprimir, que les a liejut e comprenut e que les accèpte exprèssaments.  Per aquerò es parts accèpten exprèssaments es CGC e era rèsta de tèxtes legaus e era sua incorporacion en contracte, que constituïssen er unic contracte legauments vinculant existent entre es dues parts qu’establís e regule es sòns drets e obligacions respectius.

Es CGC e era rèsta de tèxtes legaus aplicables seràn tostemp es que siguen en aplicacion en moment de hèr cada comanda.

Aguest contracte electronic se celèbre en compliment dera Lei 34/2002 de Servicis dera Societat dera Informacion e eth Comèrç Electronic (LSSICE) e peth Reiau Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de noveme, peth quau s’apròve eth tèxte rehèt dera Lei Generau entara Defensa des Consumidors e Usatgèrs (TRLDCU).

ETH PROVEDIDOR
Eth provedidor se dedique ara fabricacion e venta de productes e/o servicis restacadi damb era cultura e era lengua aranesa.

Es dades identificatives deth provedidor son aguestes:

 • Responsable: CONSELH GENERAU D’ARAN
 • Domicili sociau: Plaça d’Aran 1-2, 25530 Vielha -Lleida
 • Corrèu electronic: conselh@aran.org
 • Telefòn: 973641801
 • CIF: P7500011G
 • Nòm de domeni: https://productes.conselharan.org

ETH CLIENT
Eth client declare qu’ei major d’edat.

Es productes e/o era prestacion de servicis e/o de provisions van adreçadi, unicaments e exclusivaments as persones fisiques majors d’edat o juridiques conceptuades coma consumidors o usatgèrs finaus peth Tèxte rehèt dera Lei Generau entara Defensa des Consumidors e Usatgèrs e d’autes leis complementàries aprovat peth Reiau Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de noveme.

Per aqueth motiu non pòden aquerir es productes aufertadi, a títol simplaments enonciatiu e non limitatiu, es supermercats, granes superfícies, majoristes, distribuïdors, intermediaris e era rèsta de professionaus deth sector dera alimentacion animau.

MODALITATS DE CONTRACTACION
Es CGC e era rèsta dera rèsta de tèxtes legaus s’aplicaràn ena contractacion a trauès deth portau de comèrç electronic https://productes.conselharan.org

EMPLEC DE MEJANS ELECTRONICS
Es parts acòrden de manèra exprèssa que totes es qüestions restacades damb eth perfeccionament, era confirmacion, eth desvolopament, eth compliment, era modificacion, era execucion e era fin deth contracte, pòden èster hètes per mejans electronics a trauès deth portau de comèrç electronic https://productes.conselharan.org o per un aute supòrt duradís, tostemp que se garantisque era autoria o era identificacion des parts, era integritat deth messatge, era sua confidencialitat e non repudiacion, contractes qu’auràn, donc, plea validitat e eficacitat juridica.

Tant era contractacion com es operacions hètes peth client a trauès de quina modalitat de contractacion que sigue se reputaràn en tot cas valides, corrèctes e eficaces, considerant qu’an estat autorizades e corsades peth client, e produsiràn plens efèctes juridics, e eth client accèpte qu’es dades consignades en forma electronica auràn eth madeish valor qu’era signatura manuscrita en relacion damb es consignades en papèr.

Eth client reconeish e accèpte qu’es persones que soscriuen es formularis e documents requeridi son tostemp persones autorizades peth client e auràn plea validitat e efèctes deuant deth provedidor e/o de ua auta persona.

Eth client autorize de manèra irrevocabla ath provedidor entà enregistrar e conservar es registres informatics e telematics, e tanben es ordes telefoniques mantengudes per rason der accès, era utilizacion o era contractacion hèti a trauès des canaus a distància, conformaments damb era legislacion en aplicacion, acceptant exprèssaments era licitud d’aguesti enregistraments coma mejan de pròva des transmissions e operacions objècte des servicis deth provedidor e, en particular, era sua utilizacion en quinsevolhe procediment judiciau o extrajudiciau que se pogue plantejar.

Eth provedidor poirà utilizar aguesti enregistraments tà verificar eth contengut des ordes mantengudes damb eth client en cas que i age divergéncies respècte deth contengut des madeishes, atau com en cas qu’aguesti enregistraments agen d’èster reveladi per imperatiu legau o judiciau.

REGISTRE, NÒM D’USATGÈR E CLAU D’ACCÈS
Entath registre e era activacion deth servici eth client se poirà registrar en web https://productes.conselharan.org, facilitar es dades personaus e acceptar es condicions generaus dera contractacion e era rèsta de tèxtes legaus.

En moment deth registre, se concedirà ath client un compde d’usatgèr, composat d’un nòm d’usatgèr e ua clau d’accès, informacion qu’ei personau e intransferibla.

Cada client non poirà auer qu’un unic compde.

En cas de registre eth sòn emplec ei obligatòri entar accès en portau de comèrç electronic, de manèra qu’eth client s’obligue tà qu’era clau d’accès sigue fòrça complèxa e de mau endonviar tàs auti, e que s’estàuvie eth nòm d’usatgèr coma clau d’accès e per aquerò es caracteristiques obligatòries dera clau d’accès son aguestes:

a.- A d’auer ua longitud minimau de 8 caractèrs alfanumerics.
b.- Non aurà de coïncidir damb eth nòm deth client.
c.- Non a d’èster basada en cadees de caractèrs que siguen de bon associar damb eth client (nòm, cognòms, localitats e data de neishença, nòms des parents, matricula deth coche, denominacion deth responsable, etc.).

Eth client aplicarà règles mnemotecniques entà poder crear ua clau d’accès que sigue de mau endonviar tàs auti, e que sigue de bon rebrembar tada eth.

Eth client a de hèr un usatge diligent dera clau d’accès, ja que totes es accions demoren registrades.

Pr’amor qu’era custòdia personau dera clau d’accès ei ua mesura de seguretat basica tà protegir-se deuant de situacions de suplantacion d’identitat, eth client s’a de responsabilizar dera sua confidencialitat, memorizar-la e evitar de sauvar-ne còpia en cap de supòrt de bon accès.

Eth client s’a d’assegurar, donc, qu’era clau d’accès non demore visibla ena pantalha, impressora o taula de trabalh e s’obligue a non hèr-ne còpies, a custodiar-la de manèra confidenciau e secreta e per aquerò a era proïbicion exprèssa d’imprimir-la, compartir-la o hèr-la publica dera manèra que sigue.

Cada client ei responsable de toti es accèssi e des conseqüéncies hètes jos era sua clau d’accès -coma per exemple es crompes e es pagaments hèti- enquia que comunique ath responsable ua incidéncia de seguretat.

En cas de saber qu’era clau d’accès siguesse coneishuda, fortuïtaments o fraudulentaments per d’auti, aurà de registrar aguest hèt coma incidéncia de seguretat de manèra immediata, notificà’c a webmaster@aran.org e procedir ath cambi immediat dera clau d’accès.

FICHES INFORMATIVES E FOTOGRAFIES ILLUSTRATIVES DES PRODUCTES

Era presentacion des productes aufrits en lòc web, amassa damb es sues caracteristiques e prètz apareisherèn enes diferentes pantalhes qu’intègren eth lòc web, non constituís per era madeisha ua aufèrta de venta pròpiaments dita deth punt de vista contractuau.

Era venta sonque se considerarà concludida a partir dera confirmacion escrita dera comanda per part deth CONSELH GENERAU D’ARAN ath client.

Es aufèrtes de productes seràn valides durant eth periòde que fixe eth CONSELH GENERAU D’ARAN o, se non n’i a, ath long deth temps que siguen accessibles en lòc web.

Eth CONSELH GENERAU D’ARAN se resèrve eth dret de deishar de facilitar, en tot moment, er accès tà quinsevolhe producte e/o dar per acabada, sense avís preliminar, quinsevolha des sues aufèrtes, atau coma decidir, en tot moment, es productes que compòsen era sua aufèrta a trauès deth lòc web de comèrç electronic, e aumentar-ne era gamma damb naui productes as quaus, exceptat que se dispòse ua auta causa, les seràn aplicables aquerò que dispòsen es CGC que siguen en vigor en moment dera sua incorporacion.

Es fotografies illustratives des productes son simplaments indicatives e non formen part deth contracte, e eth CONSELH GENERAU D’ARAN non ei responsable des errors qu’aguestes illustracions podessen includir.

CONSELH GENERAU D’ARAN non serà responsable dera variacion de pes que poguen patir quauqui productes s’aguesti se mantien laguens des marges establidi en Reiau Decret 1801/2008, de 3 de noveme, e tanpòc dera retirada eventuau de productes per part, tant des autoritats competentes, coma pes fabricants, retirada que, se i a motiu, non afècte era validitat dera venta realizada.

Es envasi des productes que gessen enes fotografies illustratives deth web, de viatges, poderien non corresponer-se damb eth producte qu’ara fin se liure, ja qu’aguesti productes poirien èster assubjectidi a un cambi deth provedidor o ara variacion des sòns ingredients. Eth CONSELH GENERAU D’ARAN harà es sòns màgers esfòrci entà aufrir-vos era informacion actualizada des productes aufridi en portau https://productes.conselharan.org

Maugrat açò, eth client poirà auer tota era informacion detalhada de toti es productes en moment deth liurament.

ERRORS TIPOGRAFICS
Hèm toti es esfòrci entà aufrir era informacion includida ena web de manèra veridica e sense errors tipografics.

En cas qu’en quauque moment i auesse bèth error d’aguesti, non imputable en cap de moment ara volontat deth CONSELH GENERAU D’ARAN, se procedirie immediataments ara sua correccion.

Se i a un error tipografic en quauqu’un des prètzi mostradi qu’age caractèr substanciau e que represente un prètz notablaments inferior ar abituau deth producte e bèth client auesse prenut ua decision de crompa basada en aguest error, li comunicaram aguest error e eth CONSELH GENERAU D’ARAN aurà dret a rescindir era crompa sense cap de còst entath client.

Dera madeisha manèra, ei possible qu’es contenguts deth web poguen mostrar, a viatges, informacion provisionau sus quauqui productes. En cas qu’era informacion facilitada non corresponesse as caracteristiques deth producte, eth CONSELH GENERAU D’ARAN aurà dret a rescindir era sua crompa sense cap de còst per part deth client.

Des informacions, contenguts, afirmacions e expressions qu’includisquen es productes comercializadi ena web, ne responeràn es editors, fabricants o provedidors d’aguesti productes.

Es imatges publicades non s’an de correspóner damb es productes venudi, e son orientatives, e era descripcion deth producte ei vinculanta segons era normativa legau en vigor.

Totes es informacions contractuaus se mòstren en aranés, catalan e castelhan, e era comunicacion damb es clients, e tanben era formalizacion deth contracte se harà en ua des tres lengües trigades peth client.

COMANDES

Es formalitats necessàries entà hèr ua comanda son es descrites en aguestes CGC e enes condicions d’acceptacion deth lòc web, atau com aqueres especifiques qu’apareishen durant era navegacion enes diferentes pantalhes que compòsen eth lòc web, formalitats qu’er usatgèr declare conéisher e acceptar coma necessàries entà hèr era crompa des productes aufrits peth CONSELH GENERAU D’ARAN.

Entà poder hèr ua comanda er usatgèr a d’èster major de dètz-e-ueit (18) ans e èster preliminaraments inscrit en sistèma a trauès dera App o clicant damb aguesta finalitat era zòna d’usatgèr situada ena part superiora dreta dera pantalha, a on poirà Iniciar Session o ben Crear un Compde.

Tota modificacion e/o correccion des dades facilitades per usatgèr ath long dera navegacion s’aurà de hèr accedint ena zòna d’usatgèr e iniciar session entà poder editar e modificar es dades iniciauments entrades.

I a 2 modalitats de contractacion:

a.- damb registre.

b.- sense registre.

Entà hèr ua comanda cau finalizar tot eth procès de registre a trauès deth formulari que cònste en portau https://productes.conselharan.org ja sigue preliminaraments ara crompa o completant es dades que se demanen en madeish procès de crompa.

Quan clique ath dessús des productes eth client accedís as detalhs deth producte.

Eth producte s’emmagazème en un carreton dera crompa virtuau, quan introdusís era quantitat requerida e clique en simbèu deth carreton dera crompa.

Hènt clic en boton deth carreton dera crompa, mostrat en portau https://productes.conselharan.org eth client accedís en ua pagina resum, e en tot moment pòt verificar es productes qu’an estat introdusits en carreton dera crompa, e cambiar-les quan ac considère necessari.

S’eth client non vò crompar mès productes, pòt seguir per miei deth boton “Finalizar Comanda”.

Es clients registradi pòden introdusir eth sòn nòm d´usatgèr e clau d’accès en aguest moment entà automaticaments utilizar era sua informacion emmagazemada entara comanda.

Alternativaments, eth client se pòt registrar coma un client nau e crear un compde de client, o seguir era crompa sense crear cap de compde de client. En aguest cas, eth client a d’introdusir era sua adreça e informacion de facturacion ath long deth procès dera crompa.

Hènt clic en botón “Finalizar Crompa”, eth client accedís ath darrèr pas dera comanda.

Ací, eth client a accès a un resum dera sua comanda damb es detalhs deth prètz (IVA includit), despenses d’enviament e metòdes de pagament disponibles.

Era comanda s’acabe damb era eleccion d’un metòde de pagament e hènt clic en “Finalizar Crompa”, accedint tara plataforma de pagament trigada e procedint a confirmar eth pagament.

Un viatge acabat eth procès de crompa, eth CONSELH GENERAU D’ARAN enviarà un corrèu electronic a on se detalharàn es dades dera tua comanda en un maxim de 24 ores.  S’emeterà un corrèu electronic entà cada comanda formalizada, a on cònsten es contenguts essenciaus deth contracte, damb accès as tèrmes e condicions generaus vigents en aqueth moment.

ES PRÈTZI

Eth prètz des productes serà eth que se fixe en tot moment en nòste lòc web.

Toti es prètzs includissen er impòst sus eth valor hijut (IVA).

Toti es enviaments auràn despenses d’enviament e tostemp se crubaràn a part.

 • Es productes que se descarguen digitauments peth portau https://productes.conselharan.org, non auràn despenses d’enviament.
 • Es productes recuelhudi ena sedença deth Conselh Generau d’Aran non auràn despenses d’enviament.

Es despenses d’enviament càmbien en foncion dera zòna de destinacion e se pòden híger tanti productes coma se volgue ena comanda sense aumentar-les (tarifa plana de transpòrt):

Zòna                                                                                       Despenses enviament

Peninsula                                                                             6,50€

Baleares                                                                                10,90€

Portugal e sud de França                                             12,10€

Rèsta de païsi dera Union Europèa,                    cotizacion per país ena pròpia Botiga

Rèsta deth mon                                                               Consulta’c en Atencion ath Client

Non se liuren comandes tà Canàries, Ceuta e Melilha.

Es prètzi indicadi includissen er IVA.

ETH PAGAMENT

Eth client s’obligue ath pagament ath provedidor deth prètz des productes e/o servicis contractadi pes impòrts e condicions acordats.

Ath long deth procès de crompa, eth client ei dirigit tara plataforma de pagament:

 • TVP Virtuau (Tarja de Crèdit o Debit): plataforma de pagament gestionada per Redsys Servicios de Procesamiento S.L.

Es dues plataformes an nauti nivèus de seguretat e garantissen ua crompa segura.

Eth provedidor poirà eméter era factura en format electronic, e deisharà de de recéber era factura per via postau. Entad aquerò eth client s’obligue a auer un corrèu electronic actiu ath long dera vigéncia deth contracte e a comunicar preliminaraments quinsevolhe cambi en corrèu electronic.

Coma usatgèr registrat, pòs accedir tath tòn compde entà veir, imprimir o descargar es factures corresponentes as productes venudi peth CONSELH GENERAU D’ARAN.

S’era quantitat deguda conformaments ath contracte non siguesse totauments o parciauments pagada peth client ena data qu’aguest pagament se hèsque exigible, aguest incurrerà en demora e aurà de pagar er interès aplicable segon era normativa en vigor.

Es interèssi se meritaràn diàriaments a compdar dera data qu’eth pagament sigue exigibla enquiath pagament efectiu, e se liquidaràn, amassa damb es despenses de crubament. Tot aquerò damb independéncia des facultats previstes en contracte e ena legislacion vigenta, entre eres es de suspéner es prestacions deth provedidor ath client e/o de resòlver eth contracte damb eth client, e tad aquerò serà unic requisit qu’ac comunique ath client damb 24 ores d’auança ara suspension o resolucion efectiva.

Eth client non se poirà desencusar entà estauviar-se eth pagament, a on eth provedidor age incomplit quauqua obligacion que li impòse aguest contracte. Alavetz, en cas de desacòrd, eth client aurà d’acreditar auer reclamat preliminaraments per escrit er incompliment per part deth provedidor e qu’aguest non li a dat cap de responsa.

Atau madeish, eth client ei exprèssaments informat que, en cas d’incomplir eth tèrme de pagament e tostemp que se complisquen era totalitat des condicions establides ena normativa en matèria de proteccion de dades, es dades relatives ar incompliment de pagament poiràn èster comunicades peth provedidor a un fichèr de compliment o incompliment d’obligacions monetàries.

Er exercici peth provedidor deth dret a suspéner es prestacions deth contracte non exempte ath client dera obligacion de pagar es impòrts pendenti, d’acòrd damb aquerò qu’establís eth contracte.

Era suspension des prestacions non serà eliminada mentre non se li age pagat totauments ath provedidor er impòrt des factures impagades e es quantitats a on er impòrt en qüestion age aumentat en concèpte d’interèssi e despenses.

Dempús deth pagament de toti es impòrts degudi peth client, auent identificat claraments a quines factures corresponen es pagaments e es interèssi e despenses, eth provedidor reactivarà es prestacions deth contracte en un tèrme de 5 dies obrants a partir dera recepcion peth provedidor dera confirmacion escrita qu’acredite eth pagament. Es pagaments deth client s’imputaràn en prumèr lòc as interèssi e es despenses e un viatge cubèrti, es pagaments hèti s’imputaràn as factures vençudes de mès antiquitat.

Suspenut temporauments o definitivaments eth servici per bèth un des motius abans nomentadi, eth provedidor demorarà liberat de totes es sues obligacions derivades deth contracte.

En cap de cas eth provedidor non a d’indemnizar cap de quantitat ath client ne as sòns trabalhadors, accionaris, provedidors, collaboradors o d’auti pes maus o prejudicis que se causen pera suspension des prestacions o era resolucion deth contracte. Per aquerò, eth provedidor non aurà cap de responsabilitat pes possibles indemnizacions per maus e prejudicis, eth damnatge emergent, eth lucre cessant, etc., en relacion damb es reclamacions, planhs, denóncies, demandes, sancions, pèrtes, obligacions, responsabilitats e còstes causades pera suspension des prestacions o era resolucion deth contracte.

Eth provedidor pòt exercir es accions legaus qu’age per convenients en reclamacion des quantitats degudes atau com des maus e prejudicis qu’aguestes circonstàncies li agen costat.

MODALITATS DE PAGAMENT

Es pagaments non se pòden hèr que damb:

a.- TPV Virtuau (tarja de crèdit o debit).

Eth CONSELH GENERAU D’ARAN se resèrve eth dret d’acceptar cèrtes formes de pagament unicaments en casi individuaus.

Non s’acceptaràn pagaments mejançant enviament de chècs o sòs en efectiu.

Cau auer en compde qu’es passarèlles de pagament facilitades peth CONSELH GENERAU D’ARAN compden damb mesures de seguretat auançades entà evitar intercepcions enes comunicacions. Maugrat aquerò, tota transferéncia de dades a trauès d’Internet a eth risc d’èster interceptada vulnerant es sistèmes de seguretat.

Entà evitar situacions de suplantacion d’identitat, s’informe exprèssaments qu’en cap de cas eth provedidor comunicarà ath client un cambi de compde bancari a trauès de corrèu electronic sense que de manèra immediata se contacte telefonicaments peth CONSELH GENERAU D’ARAN tà notificar e confirmar aguest cambi. Per aquerò, s’eth client recep ua comunicacion per corrèu electronic a on se li notifique un cambi de compde bancari per part deth CONSELH GENERAU D’ARAN, non n’a de hèr cas e contactar personauments e de manèra immediata damb nosati entà acordar de mutuau acòrd eth cambi deth compde, se siguesse de besonh. Eth pagament per part deth client en un compde diferent der autorizat peth CONSELH GENERAU D’ARAN des impòrts degudi pes crompes hètes, non aurà en cap de cas caractèr liberador entath client.

En cas de pagament damb tarja de crèdit/debit, es quantitats se cargaràn a partir deth moment dera crompa dera mercaderia.

En cas qu’es dades deth client e deth titular dera tarja non se corresponguen, eth CONSELH GENERAU D’ARAN se resèrve era facultat de contactar damb eth client entà ratificar era sua identitat o de comunicar-se damb era entitat bancària tà assegurar-se que non i a notificacions de sostraccion dera tarja bancària.

En cas qu’eth pagament non s’age pogut hèr per quauque motiu, eth CONSELH GENERAU D’ARAN contactarà damb eth client per telefòn o a trauès deth corrèu electronic que facilitèc ath registre entà assabentar-lo dera incidéncia.

DESPENSES D’ENVIAMENT
Toti es enviaments auràn despenses d’enviament e tostemp eses crubaràn a part.

 • Es productes que se descarguen digitauments peth portau https://productes.conselharan.org, non auràn despenses d’enviament.
 • Es productes recuelhudi ena sedença deth Conselh Generau d’Aran, non auràn despenses d’enviament.

Es despenses d’enviament càmbien en foncion dera zòna de destinacion e se pòden híger tanti productes coma se volgue ena comanda sense aumentar-les (tarifa plana de transpòrt):

Zòna                                                                                       Despenses enviament

Peninsula                                                                             6,50€

Baleares                                                                                10,90€

Portugal e sud de França                                             12,10€

Rèsta de païsi dera Union Europèa,                    cotizacion per país ena pròpia Botiga

Rèsta deth mon                                                               Consulta’c en Atencion ath Client

Non se liuren comandes tà Canàries, Ceuta e Melilha.

Es prètzi indicadi includissen er IVA.

LIURAMENT
A partir deth moment dera finalizacion dera comanda, eth CONSELH GENERAU D’ARAN harà toti es esfòrci possibles entà liurar es productes aquerits peth Client, ath mès tard, en tres dies obrants. Aguest tèrme pòt patir variacions en determinades epòques der an pera saturacion deth transpòrt. En cas de quauqua problematica subrevenguda que representèsse un retard d’aguesti tèrmes, serà informat per corrèu electronic o per via telefonica.

S´envie ua notificacion per corrèu electronic quan eth producte ges dera fabrica e/o magazèm. Ena zòna d’usatgèr eth client pòt revisar er estat dera sua comanda, era quau demorarà en estat “Enviat” a partir dera sua gessuda des magazèms dera distribuidora.

En cas que quauqu’uns des productes sollicitadi non siguen disponibles en estòc, eth CONSELH GENERAU D’ARAN poirà hèr liuraments parciaus ath sòn còst, tostemp que sigue acceptable peth client.

En cas que, peth motiu que sigue, quauque producte non siguesse disponible entath sòn enviament, eth CONSELH GENERAU D’ARAN aurà d’informar ath client tanlèu que pogue e proposar un producte equiparable.

Se non i a disponible cap de producte similar o eth client non desire recéber aguest producte, eth CONSELH GENERAU D’ARAN aurà de remborsar es pagaments hèti peth client tanlèu que pogue.

Enes tèrmes de liurament establits, eth client a d’èster disponible tà recéber es productes enes oraris indicadi.

Ei responsabilitat deth client assegurar-se que i age quauquarrés que remasse e signe eth liurament deth paquet ena adreça indicada de liurament. En cas qu’eth transportista non pogue hèr eth liurament per non trobar arrés ena adreça indicada, li facilitarà un contacte entà acordar eth liurament o remassada en burèu.

Alternativaments, eth client pòt dar instruccions ath long eth procès dera comanda tà cambiar era adreça de liurament o introdusir comentaris ena comanda, siguen de liurament o de ua aua especificacion que se volgue hèr.

S’eth client non ei disponible entà recéber e signar eth liurament e a deishat instruccions de liurament alternatiu o comentaris ath respècte enes observacions quan a hèt era comanda (per exemple liurà’c a un vesin), eth client accèpte hèr-se responsable qu’era persona o entitat encargada dera recepcion seguisque aguestes condicions.

En cas de controvèrsia, era pròva deth liurament serà eth bulletin de liurament balhat pera empresa transportista.

Es liuraments que son refusadi peth client o a on es clients non son presenti tà signar en 2 temptatives de liurament e non recuelhen eth sòn enviament enes 15 dies següenti en burèu dera empresa transportista o non an deishat instruccions de liurament alternatiu ena comanda, seràn tornadi tath magazèm dera distribuidora.

TÈRMES DE LIURAMENT
A partir deth moment dera finalizacion dera comanda, eth CONSELH GENERAU D’ARAN harà toti es esfòrci possibles entà liurar es productes aquerits peth Client en tres dies obrants ath mès tard.

En cas improbable qu’era comanda non arribe en periòde estimat, eth client aurà de contactar per e-mail o telefòn enes 24 ores següentes, e proporcionarà ath CONSELH GENERAU D’ARAN eth numèro de referéncia dera comanda.

Eth CONSELH GENERAU D’ARAN se responsabilize d’investigar eth motiu e respóner en un tèrme addicionau de 24 ores a compdar dera recepcion der e-mail deth client.

Se, de resultes des investigacions, eth CONSELH GENERAU D’ARAN non ei capable d’arribar a ua rason apropiada peth non liurament o non se pòt localizar cap de document justificatiu signat de liurament dera comanda, eth CONSELH GENERAU D’ARAN considerarà aguesta comanda coma “perduda”.

En aguest cas, eth client pòt cancellar era sua comanda e eth CONSELH GENERAU D’ARAN tornarà es quantitats pagades ena sua totalitat, o harà es cambis necessaris entà fixar eth liurament deth producte en ua data alternativa.

Eth CONSELH GENERAU D’ARAN non se pòt responsabilizar de cap de conseqüéncia que pogue resultar deth hèt qu’un producte s’age “perdut” o non arribe a temps.

DRET DE PROPIETAT
Es productes seguiràn estant propietat deth CONSELH GENERAU D’ARAN enquia que non s’age hèt eth pagament integrauments.

NOTIFICACIONS
Tota notificacion que s’age de hèr ena aplicacion d’aguest Contracte s’aurà de hèr per escrit e s’enviarà ena adreça indicada en portau de comèrç electronic, en aguestes CGC, o ena adreça notificada per bèra ua des parts per un mejan que servisque de pròva deth contengut e era recepcion .

SERVICI D’ATENCION ATH CLIENT
Eth Client poirà sollicitar informacion des productes e servicis deth provedidor, hèr suggeriments o reclamacions en relacion damb aguest contracte, a trauès de quauqu’un d’aguesti mejans:

a.- per escrit en domicili sociau deth provedidor.

b.- a trauès deth telefòn d’atencion ath client: 973 64 18 01

c.- a trauès deth portau https://productes.conselharan.org

d.- deth corrèu electronic: conselh@aran.org

DRET DE DESISTIMENT
Se non demore satisfèt, eth client se pòt acuélher ath dret de desistiment, consistent ena devolucion deth producte crompat en un tèrme de catorze dies obrants a compdar dera recepcion des productes, tostemp qu’aguest producte non se tròbe laguens des excepcions remassades ena Lei e en aguestes CGC e que se torne tath CONSELH GENERAU D’ARAN en madeish estat en qué se li liurèc.

Per aquerò, en cas de desistiment eth client s’aurà de hèr cargue des despenses dirèctes de devolucion deth producte tà CONSELH GENERAU D’ARAN, presentant era factura de crompa e completar eth document de desistiment que cònste en aguest ligam: Link document Notificacion Desistiment

Un viatge completat aguest document mo’lo podetz hèr a arribar per corrèu postau e tanben mejançant er enviament d’un corrèu electronic en aguesta adreça: conselh@aran.org

Dempús de recéber eth producte e verificar-ne er estat, eth CONSELH GENERAU D’ARAN reintegrarà er impòrt deth producte retornat en tèrme mès brèu possible e tostemp sense superar eth tèrme maximau de trenta dies a partir deth desistiment.

Non s’includissen ena devolucion ath client es despenses d’enviament entar exercici deth dret de desistiment qu’anaràn tostemp a compde deth client.

Eth client non poirà exercir eth dret de desistiment e tanpòc retornar es productes crompadi, un viatge dubèrti e enes casi següenti, segontes senhale er article 103 deth Reiau Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de noveme, peth quau s’apròve eth tèxte rehèt dera Lei Generau entara Defensa des Consumidors e Usatgèrs (TRLDCU):

a. Eth provediment de bens precintadi que non siguen aptes entà èster retornadi per motius de proteccion dera salut o d’igièna e qu’agen estat desprecintadi dempús deth liurament.
b. S’eth client non a era condicion de consumidor o usatgèr conformaments damb era legislacion en matèria de consumidors e usatgèrs, vò díder que non interven coma consumidor finau.
c. Era prestacion de servicis, un viatge qu’eth servici age estat complètaments executat, e s’eth contracte impòse ath consumidor o usatgèr ua obligacion de pagament, quan era execucion age començat, damb eth consentiment exprès deth consumidor o usatgèr e damb eth coneishement pera sua part que, un viatge qu’er empresari age executat integrauments eth contracte, aurà perdut eth sòn dret de desistiment.

DOCUMENT DE DESISTIMENT
Ací qu’auetz disponible eth document de desistiment: Link document Notificacion Desistiment

DEVOLUCIONS DE PRODUCTES DEFECTUOSI
Enes casi qu’eth client considère qu’eth producte liurat non s’ajuste ad aquerò qu’estipule eth contracte, aurà de contactar damb eth CONSELH GENERAU D’ARAN de manèra immediata per corrèu electronic: conselh@aran.org e facilitarà es dades deth producte e tanben deth mau que patís en un tèrme maximau de 24 hores a partir dera recepcion materiau deth madeish, damb aportacion des fotografies acreditatives des maus o defèctes.

Se i a maus apreciables en/enes paquets en acte deth liurament, eth client tanben les aurà de reclamar dirèctaments per escrit en bulletin de liurament.

Un viatge autorizada era devolucion o eth cambi, eth CONSELH GENERAU D’ARAN remassarà es productes ena adreça postau indicada peth client.

Eth CONSELH GENERAU D’ARAN procedirà a examinar detengudaments eth producte retornat e comunicarà ath client per e-mail o per telefòn en un tèrme rasonable, s’en cas particular procedís era sua devolucion o substitucion.

Era devolucion o substitucion der article s’efectuarà tanlèu que se pogue depenent der estòc deth CONSELH GENERAU D’ARAN e es sòns provedidors mès en tot cas en un periòde non superior a 30 dies a compdar qu’eth CONSELH GENERAU D’ARAN confirme per corrèu electronic era acceptacion dera devolucion deth producte per defectuós.

Es quantitats pagades per aqueri productes que siguen retornadi a causa de quauqua tara o defècte, quan reauments existisque, seràn remborsades ath client integrauments, includides es despenses de liurament entà liurar-li eth producte. Era devolucion s’efectuarà dera madeisha manèra que se hè’c entà pagar era crompa o mejançant transferéncia bancària en compde bancari deth client.

GARANTIA E RESPONSABILITAT
Toti es productes aufridi ena nòsta pagina web son garantidi deuant de defèctes de fabricacion enquiara data de caducitat indicada en embalatge.

Eth CONSELH GENERAU D’ARAN non se hè responsable des conseqüències d’un us inapropiat des productes per part des clients.

Tota reclamacion qu’eth client volgue formular ath provedidor per quauque mau patit per aqueth a conseqüéncia dera execucion deth contracte aurà d’èster notificada peth client ath provedidor mejançant comunicacion escrita enes 72 ores següentes ara data en qué s’age produsit eth hèt causant deth mau. Era manca de notificacion en tèrme nomentat dera comunicacion escrita de referéncia implicarà era renóncia peth client a reclamar ath provedidor damb caractèr definitiu, peth mau de qué se tracte.

CESSION DETH CONTRACTE
Eth provedidor se resèrve era facultat de cedir o transméter es sòns drets e obligacions, en tot o en part, e tanben era sua posicion en contracte a un tresau dera sua liura eleccion, mès serà obligat a comunicà’c per escrit ath client, e eth cessionari demorarà subrogat en toti es drets e obligacions contractuaus deth cedent e, per donc, eth provedidor liberat totauments des sues obligacions.

Atau madeish, en cas de fusion, escission o un aute procediment de succession a títol universau deth provedidor, era societat absorbenta, o era naua societat que recebe eth patrimòni escindit, demoraràn subrogades enes drets e obligacions deth provedidor, e aguest simplaments ac aurà de comunicar ath client.

Eth provedidor poirà cedir quinsevolhe dret e/o obligacion estipuladi en aguest contracte ara persona fisica o juridica que designe.

Eth client non poirà cedir ne transferir, totauments o parciauments eth contracte, era sua posicion en madeish ne es sues obligacions e/o drets sense eth consentiment preliminar deth provedidor.

SUBCONTRACTACION
Es parts acòrden exprèssaments qu’eth provedidor poirà subcontractar totauments o parciauments er objècte deth contracte a empreses deth grop e/o un tresau e, atau donc, eth client autorize exprèssaments era subcontractacion, tanben quan eth servici subcontractat pogue representar er accès o eth tractament de dades personaus per part dera empresa subcontractada.

Era empresa subcontractada peth provedidor assumirà deuant d’aguesta e deuant deth client, era totalitat des obligacions que ven imposades ath provedidor, en vertut d’aguest contracte, en relacion damb es servicis objècte de subcontractacion.

INDEPENDÉNCIA DES PARTS
Es relacions entre es parts que se preven en aguest contracte son les pròpies de dues persones juridiques independentes era ua dera auta e deuant de tresaus, per aquerò cap d’eres, ne es sòns emplegats, non intervien ne se pòt interpretar qu’intervenguen coma persones restacades professionauments, coma representant, agent, mandatari o factor dera auta, ne es sòns actes o omissions pòden dar lòc a ligams deth genre que sigue qu’obliguen ara auta part deuant de tresaus.

MODIFICACIONS
Es CGC, includides es condicions economiques, poiràn èster modificades peth provedidor en tot moment, per motius legaus, tecnics, operatius, economics, de servici, de mercat o necessitats deth servici.

Eth provedidor comunicarà es modificacions ath client damb ua anticipacion de 15 dies naturaus ara data efectiva dera modificacion, sens prejudici dera facultat deth client de resòlver eth contracte per disconformitat sense cap de penalizacion.

En cas de non manifestar çò de contrari en tèrme previst, se comprenerà qu’eth client accèpte es modificacions a partir dera data determinada peth provedidor.

Non an era consideracion de modificacions es motivades per disposicions legaus o reglamentàries deth genre que sigue relacionades damb es condicions de prestacion atau coma pera interpretacion judiciau o administrativa des disposicions nomentades o des ja existentes ena data deth contracte.

INTEGRITAT
Se bèra clausula includida en aguest contracte siguesse declarada, totauments o parciauments, nulla, ineficaça, non exigibla o contrària a dret, aguesta nullitat o ineficacitat afectarà unicaments aguesta disposicion o era sua part que resulte nulla, ineficaça, non exigibla o contrària a dret, e era rèsta d’estipulacions conservaràn tota era sua fòrça e era sua vigéncia, sense veder-se afectades ena sua aplicacion e validitat. Eth vuet deishat pera clausula o parts afectades serà integrada en aquera forma legau que produsisque un efècte economic mès propèr ara clausula o parts nulles.

RENÓNCIA
Era renóncia per bèra ua des parts a exercir es accions legaus que li corresponguen en cas d’incompliment de quauqu’ua des disposicions d’aguest contracte pera auta part, non aurà d’èster interpretada com ua renóncia de quinsevolhe incompliment futur o de ua auta disposicion, e tanpòc en cas de quauque retard o omission des parts en exercici de quauque dret que poguen disposar jos aguest contracte.

TOTALITAT DETH CONTRACTE E MODIFICACIONS
Aguest contracte e es sòns annèxi corresponenti constituïssen era totalitat des acòrds entre es parts en relacion damb eth sòn contengut, e prevau e derògue tot acòrd preliminar entre eres, ja sigue orau o escrit, relacionat damb er objècte d’aguest contracte o posterior qu’agen estat formuladi pes parts, exceptat que s’incorpòren ad aguest contracte de mutuau acòrd entre es dues parts.

PROTECCION DE DADES
Era politica de proteccion de dades deth CONSELH GENERAU D’ARAN se pòt consultar ací: Link Politica de Privacitat

VERSION IMPRIMIDA DES CONDICIONS GENERAUS DE VENTA
Se clique en link Imprimís, situat ena part de dessús, eth client a era opcion de veir ua version prèsta tà èster imprimida d’aguestes CGC. Aguesta version pòt èster imprimida o sauvada locauments en dispositiu deth client.

LEGISLACION APLICABLA
Aguestes condicions generaus se regissen pera Lei espanhòla.

Tota controvèrsia que podesse gésser en relacion damb aguestes CGC se sosmeterà as Jutjats e Tribunaus deth domicili deth consumidor e usatgèr.

Atau madeish, en compliment d’aquerò que dispòse era Lei de Resolucion Alternativa de Litigis, informam as clients que pòden accedir ena plataforma de resolucion de litigis en linha dera Union Europea seguint aguest ligam: plataforma de resolucion de litigis en linha dera Union Europèa

Version 1.0. 01/03/2023

Toti es drets reservadi © CONSELH GENERAU D’ARAN 2023, Vielha

Notificacion desistiment productes

Document de desistiment de crompa en portau https://productes.conselharan.org

Descargar eth document

This site is registered on wpml.org as a development site.