Avís legau

Eth present avís legau contén es normes d’usdera web https://aranes.conselharan.org qu’eth Conselh Generau d’Aran (ara endeuant, eth titular o responsable) coma titular deth madeish, met a disposicion des usatgèrs damb era finalitat de proporcionar informacion sus es contenguts, es servicis e/o es productes aufridi peth titular o per tresaus.

I. IDENTITAT DETH TITULAR DETH WEB
En compliment deth déuer d’informacion der article 10 dera Lei 34/2002, d’11 de junhsèga, de servicis dera societat dera informacion e comèrç electronic, informam as usatgèrs des dades deth titular deth web:

 • Responsable: Conselh Generau d’Aran
 • Domicili sociau: Plaça d’Aran 1-2, 2530 Vielha – Lleida
 • Corrèu electronic: conselh@aran.org
 • Telefon: 973621801
 • CIF: P7500011G
 • Nòm de domeni: productes.conselharan.org

II. CONDICION D’USATGÈR E ACCEPTACION DES CONDICIONS D’US
Er accès, era navegacion e/o era utilitzacion dera informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes aufrits ena web, li atribuïssen per aguest madeish hèt eth caractèr d’usatgèr, ja sigue persona fisica o juridica, condicion d’usatgèr sosmetut ara acceptacion preliminara, exprèssa, integrau e sense resèrves des tèrmes e condicions des tèxtes legaus que cònsten ena web, consistents en:

Per aquerò, eth titular recomane ar usatgèr que procedisque a ua lectura atentiua des tèrmes e es condicions des tèxtes legaus senhaladi, as quaus pòt accedir liuraments, atau coma imprimir, descargar e sauvar-se en format papèr o electronic en tot moment.

S’er usatgèr non siguesse d’acòrd damb eth contengut des tèxtes legaus senhaladi, s’aurà d’abstier d’accedir, navegar e/o utilizar era informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes aufridi ena web.

Er accès tara web ei gratuït, a excepcion deth relatiu ath còst dera connexion a trauès deth hilat de telecomunicacions facilitades peth provedidor d’accès qu’age contractat er usatgèr.

III. USATGÈR E CLAU D’ACCÈS
En generau, er accès, era navegacion e/o era utilizacion dera informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes aufridi ena web, non demanen pas eth registre preliminar der usatgèr.

Totun, ei possible qu’era utilizacion o era contractacion de quauqu’uns des servicis e/o productes dera web, se condicione preliminaraments ara soscripcion, ath registre o ath rempliment per usatgèr d’un formulari de registre, mejançant ua clau d’accès composada d’un còdi d’usatgèr (login o ID) e ua contrassenha (password), escuelhuda liuraments peth madeish usatgèr, entar accès ath compde.

Per aquerò, en relacion damb eth procès de registre e damb eth tractament des dades personaus que se solliciten entar accès en compde, es tèrmes e condicions se definissen ena politica de proteccion de dades personaus accessibles mejançant eth següent ligam: link Politica de Privacitat

Er usatgèr ei er unic responsable dera custòdia, us diligent e manteniment dera confidencialitat dera clau d’accès (login o ID) e contrassenha (password), e deth pròpi compde, e per aquerò se compromet a hèr-ne un us

diligent, a mantier-la tostemp en secrèt, a non compartir-la e a protegir-la d’usi non autorizadi.

Er usatgèr accèpte assumir era responsabilitat que procedís tà totes es activitats realizades des deth sòn  compde d’usatgèr en utilizar era sua clau d’accès.

Er usatgèr aurà de notificar ath titular dera web de manèra immediataments e sense dilacions, quinsevolhe incident de seguretat restacat damb er accès o er usatge non consentit dera clau d’accès e/o deth compde, atau coma de tota violacion dera seguretat coma era pèrta, eth panatòri o eth possible accès per un tresau ad aguesta, en tot enviar un corrèu electronic ena següenta adreça de corrèu electronic: webmaster@aran.org

Er usatgèr enregistrat se poirà dar de baisha en tot moment en tot pèrder aguesta condicion, atau coma es drets e dades associades ath sòn compde e ath contengut d’aguest, en tot enviar un corrèu electronic ena següenta adreça de corrèu electronic: webmaster@aran.org

Eth titular dera web tanben poirà suspéner, suprimir eth compde e/o dar de baisha ar usatgèr enregistrat, en tot finalizar era relacion establida entre toti dus e en tot pèrder er usatgèr es drets derivadi de dita condicion, es dades associades ath sòn compde e ath contengut d’aguest, se non complís er avís legau o era rèsta des tèxtes legaus.

IV. NORMES D’US DERA WEB
Er usatgèr se compromet a hèr un us adequat e de bona fe dera informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes aufridi peth titular o per tresaus de conformitat damb era lei, es bones practiques, er orde public e eth contengut d’avís legau e des tèxtes legaus.

Dera madeisha manèra, s’obligue a non utilizar era pagina web, era informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes aufridi damb finalitats o efèctes illicits, nocius o contraris ath contengut deth present avís legau e ara rèsta de tèxtes legaus, o de manèra lesiva entàs interèssi o drets deth titular o de tresaus.

Especificament damb caractèr enonciatiu, mès non limitatiu, er usatgèr s’obligue a non utilizar-les per bèth un des següentes finalitats:

a) Incórrer en activitats illicites, nocives, illegaus o contràries as bones practiques e ar orde public.
b) Difóner informacions, contenguts o opinions qu’afècten era dignitat dera persona, que siguen menaçadores, difamatòries, vexatòries, insultants o discriminatòries per motiu de sèxe, raça, religion, credences, edat o condicion, entre d’autes, de caractèr racista, xenofòb, pornografiques, d’apologia deth terrorisme o temptatòri contra es drets umans, qu’atempten contra era joenessa o era mainadèra, er orde o era seguretat publica.
c) Destruïr, alterar, inutilizar, interrómper, utilizar fraudulentaments o dera forma que sigue, mauméter era informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes deth web, atau coma installar malware que provòque alteracions o damatges ena web.
d) Utilizar programes o dispositius entà eludir es contròls, es mesures de seguretat o es claus d’accès implementades peth titular.

V. PROPIETAT INTELLECTUAU E INDUSTRIAU
1. Er usatgèr reconeish qu’aguest web ei propietat deth titular, que n’ei er autor o a era corresponenta licéncia sus era informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes aufridi peth titular o per tresaus, açò ei, e a títol simplament enonciatiu e sense limitacion sus es següents:

a) Es signes distintius coma era mèrca, es nòms comerciaus e es logotips.
b) Er aspècte, era presentacion, eth “look and feel”, es combinasons de color e de dessenh.
c) Eth còdi hònt, eth còdi objècte, es programes informatics, es productes multimèdia, es bases de dades e d’auti elements de besonh entath sòn foncionament.
d) Es tèxtes, comentaris, messatges, imatges, grafics, diboishi, dessenhs, sons, àudios, videos e fotografies.

2. Er accès der usatgèr ara informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes aufridi peth titular, non implique ne supòse per part d’aguest cap de renóncia sus aguesti, ne era transmission, cession totau o parciau o licéncia d’aguesti drets de proprietat intellectuau e industriau, ne conferís ar usatgèr cap de dret d’utilizacion, alteracion, explotacion, reproduccion, distribucion, comunicacion publica o transformacion sus aguesti, sense era preliminara e exprèssa autorizacion per escrit deth titular d’aguesti drets.

3. Demore exprèssament proïbida era reproduccion, era distribucion, era transformacion e era comunicacion publica, includida era sua modalitat de metuda a disposicion, atau com era modificacion, alteracion o descompilacion dera totalitat o part dera informacion, es contenguts, es servicis e/o productes aufrits peth titular, damb finalitats comerciaus o non, en supòrt e peth mejan tecnic que sigue sense era autorizacion preliminara per escrit deth titular.

4. S’autorize ar usatgèr a accedir, visualizar, utilizar, imprimir, descargar e emmagazemar era informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes aufridi peth titular exclusivaments entath sòn us personau, privat e non lucratiu, açò ei sense finalitats comerciaus, tostemp que se mantengue era indicacion sus era origina e era autoria des madeishi e eth simbèu deth copyright e/o nòtes de proprietat industriau des sòns titulars, peth quau er usatgèr se compromet a non suprimir o alterar es mencions coma copyright, © e TM.

5. Es aportacions der usatgèr que remete o compartisque damb eth titular, coma idees, projèctes, prepauses, contenguts, opinions, etc. per quinsevolhe mejan, format o tecnologia, ja sigue escrita, orau, sonòra, audiovisuau, per corrèu electronic, fax, corrèu postau, hilats sociaus o de quinsevolhe aute mejan, autrege ath titular dera web e per aguest madeish hèt sus es citades aportacions, sense besonh de posteriors requisits addicionaus, ua licéncia gratuïta, damb caractèr non exclusiu, mondiau, entà toti es idiòmes e per tot eth temps que permete era legislacion en vigor entà utilizar-la e explotar es aportacions entà quinsevolhe fin o objectiu, en tot includir, damb caractèr enumeratiu e non limitatiu es drets d’explotacion, era fixacion, era reproduccion, era distribucion, era comunicacion publica, era transformacion e era traduccion o digitalizacion, atau coma era metuda a disposicion deth public, era explotacion comerciau, en format, mejan o tecnologia que siguen actuauments coneishuda o que poguen coneisher-se en futur, en tot o en part de taus aportacions, licéncia qu’includirà era autorizacion entà incorporar-les e comercializar-les en tot tipe de supòrts. De totes manères, er usatgèr autrege eth dret de cedir e/o sublicenciar aguestes aportacions a tresaus, sense qu’açò se pogue compréner coma lesion deth dret morau der autor des madeishes.

Er usatgèr responerà dera autoria e originalitat des sues aportacions, atau coma der exercici pacific der usatge des madeishes e per aquerò er usatgèr se hè responsable qu’es sues aportacions non transgredisquen drets de tresaus ne vulnèren cap de normativa en vigor de proprietat intellectuau, industriau o de secrèts empresariaus, ne que se tracte d’informacion confidenciau o secrèta protegida per pactes contractuaus.

Er usatgèr tanben assumís era obligacion de mantier ath titular e/o as sòns representants, sòcis, gerents, apoderadi, trabalhadors, etc. indemnes e liures de tota responsabilitat que se podesse derivar der exercici d’accions, judiciaus o non, qu’auessen era sua causa ena transgression des drets de tresaus o dera legislacion en vigor restacada damb es aportacions.

Ar efècte de preservar es possibles drets de proprietat intellectuau e industriau o de secrèts empresariaus, en cas que quinsevolhe usatgèr o un tresau considère que s’a produsit ua violacion des sòns legitims drets per usatge d’ua informacion, contengut, servicis e/o es productes ena web, aurà de notificar aguesta circonstància, per escrit, en Att. DPD, Conselh Generau d’Aran, Plaça d’Aran 1-2, 25530 Vielha, Lhèida, o per corrèu electronic dpd@aran.org en tot indicar:

a) Es dades de caractèr personau identificatives der interessat titular des drets presomptivaments infringidi.
b) Es contenguts protegiti pes drets de propietat intellectuau e era sua localizacion ena web.
c) Era acreditacion dera existéncia, titularitat e vigéncia des citadi drets de proprietat intellectuau.
d) Era declaracion exprèssa qu’era interessada se responsabilize dera veracitat des dades e informacions facilitades ena notificacion que se referís ad aguest punt.

VI. POLITICA DE PROTECCION DE DADES PERSONAUS
A trauès d’aguest lòc web se tracten dades personaus des usatgèrs, per aquerò ei de besonh qu’er usatgèr liege abans e atentiuaments era politica de proteccion de dades personaus que cònste en següent ligam: link Politica de Privacitat e tanben es diferentes clausules informatives qu’acompanhen a cada un des diferenti formularis abilitadi entara recuelhuda de dades personaus.

S’informe que, en tot cas, es dades de caractèr personau tractades mejançant era presenta pagina web ne seràn en compliment de çò que se prevé en Reglament Generau de Proteccion de Dades de Caractèr Personau 2016/679 e era legislacion espanhòla aplicabla, era Lei 3/2018.

VII. POLITICA DE COOKIES
Era politica de cookies deth titular cònste en aguest ligam: link Politica de Cookies

VIII. POLiTICA DE LIGAMS
Eth titular met ara disposicion des usatgèrs ligams o “links” a efèctes simplaments informatius, mès sense que coneishe, contròle, avale o recomane es contenguts, productes o servicis facilitadi pes lòcs web entàs quaus s’establissen ligams. Per açò, eth titular non assumís cap de responsabilitat per quauque aspècte relatiu ara pagina web entara quau s’establís un ligam des d’aguest lòc web.

Tota persona que volgue includir laguens dera sua pagina web un ligam entath lòc web deth titular, aurà de complir es condicions següentes:

 1. Eth ligam sonque se permeterà ena plana web d’inici, açò ei https://aranes.conselharan.org e son proïbidi es ligams pregonds e es frames.
 2. Non se realizaràn damb eth ligam, manifestacions o indicacions fausses, incorrèctes o denigratòries, ne contràries ara lei, era morau o es boni costums, sus eth titular, era informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes aufridi ne es sòns directius ne trabalhadors.
 3. Non s’autorizen ligams des de pagines qu’afècten ara dignitat dera persona, que siguen menaçadores, difamatòries, vexatòries, insultants o discriminatòries per motius de sèxe, raça, religion, credences, edat o condicion, entre d’autes, de caractèr racista, xenofòb, pornografics, d’apologia ath terrorisme o atemptatòri contra es drets umans, qu’atempten contra era joenessa o era mainadèra, er orde o era seguretat publica o contra es drets des animaus.
 4. Er establiment d’un ligam non supòse que s’establisque o i age cap de tipe de ligam o de relacion juridica entre totes dues parts.

IX. SEGURETAT
Er usatgèr a d’èster conscient qu’es mesures de seguretat en Internet non son complètaments fiables e qu’alavetz, eth titular non pòt garantir era inexisténcia de malware o d’auti elements que poguen produsir alteracions enes sistèmes informatics (software e hardware) der usatgèr.

Entà potenciar er us d’Internet de manèra segura e entà evitar situacions fraudulentes de panatòri e suplantacion d’identitat der usatgèr, ei important auer en compde es següentes recomanacions de seguretat qu’er usatgèr a d’aplicar:

a. En cap de cas eth titular deth web ne cap trabalhador, collaborador o provedidor sollicitarà ar usatgèr, ne per telefon, SMS, WhatsApp, corrèu electronic, etc., era clau d’accès (login o ID e era contrasenha o password), eth DNI, NIE o passapòrt, ne d’autes dades com ara targes de crèdit, numèros dera Seguretat Sociau, etc.
b. Er usatgèr s’a de maufidar deuant d’ua sollicitud d’aguest tipe, e en cap de cas a de respóner, obligant-se a contactar immediataments damb eth titular deth web a trauès deth telefon deth Responsable.
c. Er accès tath web deth titular s’a de hèr teclejant dirèctaments era adreça o URL en navegador, e ei desaconselhable hè’c mejançant un ligam, un corrèu electronic o ua pagina web que non sigue de confiança.
d. Cau auer activat un antivirus, e tanben installar totes es actualizacions des navegadors e d’auti programes utilizadi per usatgèr.
e. Entà evitar situacions de suplantacion d’identitat, s´informe exprèssament qu’en cap de cas se comunicarà ar usatgèr e/o client un cambi de compde bancari a trauès de corrèu electronic sense que de manèra immediata se contacte telefonicaments entà notificar e confirmar aguest cambi. Per aquerò, se recebetz ua comunicacion per corrèu electronic a on se vos notifique un cambi de compde bancari, non n’auetz de hèr cas e contactar personauments e de manèra immediata damb nosati ar efècte d’acordar de mutuau acòrd eth cambi deth compde. Eth pagament per part der usatgèr e/o client a un compde diferent, non aurà en cap de cas caractèr liberador entar usatgèr e/o client.

X. PUBLICITAT
Aguesta plana web pòt alotjar contenguts publicitaris o èster patrocinada.

Es anonciaires e patrocinadors son es unics responsables d’assegurar-se qu’eth materiau enviat, tara sua inclusion en lòc web, complís era normativa qu’en cada cas pogue èster d’aplicacion.

Eth titular non serà responsable des errors, omissions, inexactituds o irregularitats que poguen includir es contenguts publicitaris o des patrocinadors.

En tot cas, tà interposar tota reclamacion relacionada damb es contenguts publicitaris inseridi en aguest lòc web, se pòden adreçar entara següenta adreça de corrèu electronic  webmaster@aran.org

XI. HILATS SOCIAUS
Eth titular utilize es hilats sociaus entà publicitar es sòns servicis e/o productes.

Er usatgèr se poirà unir as grops qu’eth titular a enes diferenti hilats sociaus, de manèra que quan se hèsque seguidor d’aguestes, accèpte es condicions d’usatge e politica de privacitat deth hilat sociau en qüestion, atau coma er avís legau e era rèsta de tèxtes legaus deth titular dera web.

Es compdes corporatius des hilats sociaus deth titular son es següenti:

 •  Instagram:        @conselharan , @EnAranes
 •  YouTube:           @conselharan7914
 •  Facebook:         /conselharan,  /EnAranes
 •  Twitter:             @conselharan, @EnAranes

XII. CHATS E FÒRUMS
Eth titular dispòse de diuèrsi airaus tara participacion des usatgèrs (fòrums, chats, etc.), sense qu’eth titular participe de cap de manèra en aguestes.

Er usatgèr ei er unic responsable des comentaris, aportacions o opinions publicades, peth quau eth titular non serà responsable des madeishes en cap de cas.

Eth titular se resèrve eth dret de retirar toti aqueri comentaris e aportacions que vulnèren er avís legau e era rèsta de tèxtes legaus, atau coma suspéner o dar de baisha ar usatgèr.

XIII. MENORS D’EDAT
Eth titular adrece es sòns servicis a usatgèrs majors de 18 ans, per aquerò es menors d’aguesta edat non son autorizadi a utilizar es servicis e/o productes aufridi.

XIV. EXCLUSION DE GARANTIES E REGIM DE RESPONSABILITAT
Er usatgèr accèpte qu’er accès tara web e er usatge dera informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes aufridi en aguesta, s’amie a tèrme jos era sua unica e exclusiva responsabilitat, sense qu’eth titular pogue garantir:

a) Qu’era informacion sigue exacta, completa, actualizada o utila.
b) Era adequada velocitat d’accès, era disponibilitat e continuïtat deth foncionament dera web.
c) Era abséncia de virus ne d’auti elements que poguen produsir alteracions.

Eth titular excludís, damb tota era extension permetuda per ordenament juridic, tota responsabilitat pes maus e prejudicis de tota sòrta que poguen auer-se o siguen restacadi damb era informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes aufridi ena web, atau coma ara manca de disponibilitat o de continuitat deth foncionament dera web.

Eth titular dera web en compliment de çò que se dispòse en art. 11 e 16 dera Lei 34/2002, collaborarà de manèra activa ena retirada o en sòn cas, blocatge de toti aqueri contenguts que podessen afectar o contravier era legislacion aplicabla, es drets de tresaus o siguen contraris ara morau o ar orde public.

Er usatgèr assumís qu’eth titular, en sòn cas, poirà méter en coneishement des autoritats administratives o judiciaus aqueri hèts que podessen èster constitutius d’ua activitat illicita o nociva, sense besonh de comunicà’c preliminaraments ar usatgèr, atau coma perseguir er incompliment deth present avís legau e dera rèsta de tèxtes legaus, en tot exercir totes es accions que li poderen correspóner en dret.

XV. FÒRÇA MAJOR
Sense prejudici d’aquerò que s’a dit adès, eth titular non serà responsable des retards o errors que se produsissen en accès, foncionament e operativitat dera web, dera informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes, atau coma tanpòc des interrupcions, suspensions o eth mau foncionament d’aguesta, quan auessen era sua origina en panes produsides per catastròfes naturaus coma tèrratrems, inondacions, relampits o incendis, situacions de fòrça major, situacions d’urgéncia extrèma coma virus, pandèmies, guèrres, operacions militares, destrobles civius, vagues, barraments patronaus o tota auta situacion de fòrça major o cas fortuït.

XVI. INTERRUPCION, SUSPENSION E CANCELACION
Eth titular dera web hè toti es esfòrci rasonables entà garantir era accessibilitat e disponibilitat dera web toti es dies der an.

Totun, se resèrve eth dret a interrómper, blocar, suspéner e/o anullar er accès ara informacion, es contenguts, es servicis e/o es productes dera web sense besonh de preavís, en tot moment, entre d’auti pes següentes rasons:

 1. Causes de seguretat, tecniques, operatives, de manteniment o de fòrça major.
 2. S’era web ei utilizada de manèra fraudulenta o abusiva.
 3. Per incompliment per part der usatgèr der avís legau e era rèsta de tèxtes legaus.

XVII. MODIFICACION DES CONDICIONS D’AVÍS LEGAU
Es tèrmes e condicions d’avís legau e dera rèsta de tèxtes legaus son es vigents des dera data dera darrèra actualizacion, son subjèctes a cambis e actualizacions de forma contunhada, per aquerò era version publicada pòt èster diferenta en cada moment qu’er usatgèr accedisque ena web.

Eth titular dera web poirà en tot moment addicionar, actualizar, modificar o suprimir es tèrmes e condicions der avís legau e dera rèsta de tèxtes legaus, modificacions qu’entraràn en vigor a compdar dera sua publicacion ena web, e seràn aplicables a toti es usatgèrs des d’aguesta data e d’ara endeuant.

XVIII. LEI APLICABLA, JURISDICCION E COMPETÉNCIA
Eth present avís legau e era rèsta de tèxtes legaus se regiràn e interpretaràn de conformitat damb era legislacion espanhòla, as que totes dues parts se sosmeten de manèra exprèssa e que serà donques era unica lei aplicabla.

Entara resolucion de toti es litigis, discordàncies, controvèrsies, ahèrs o reclamacions resultants dirèctaments o indirèctaments dera interpretacion, compliment o incompliment, execucion, resolucion o nullitat deth present avís legau e era rèsta de tèxtes legaus, es dues parts acòrden sosmeter-se ara jurisdiccion e competéncia des Jutges e Tribunaus dera Sedença deth consumidor e usatgèr, quan eth madeish sigue situat en territòri espanhòu e intervengue en condicion de consumidor e usatgèr. En cas contrari, era sosmission serà enes Jutjats e Tribunaus dera ciutat de Lhèida, Espanha.

Version 1.0.  01/03/2023

Toti es drets reservats © Conselh Generau d’Aran 2023, Vielha

Politica de privacitat o de proteccion de dades

1. Era politica de proteccion de dades
Aguesta politica de proteccion de dades personaus ei aplicabla as tractaments de dades personaus hèti peth responsable deth tractament Conselh Generau d’Aran, damb domicili sociau en Plaça d’Aran 1-2, 25530 Vielha, Lleida, corrèu electronic conselh@aran.org e telefon +34 973631801, a trauès deth lòc web https://aranes.conselharan.org

Per aquerò, abans de facilitar-mos dades personaus, ei indispensable que coneishatz era nòsta politica de proteccion de dades.

Er usatgèr declare auer estat informat d’aguesta politica de proteccion de dades de caractèr personau, e accèpte eth tractament des dades personaus peth responsable deth tractament entàs finalitats descrites.

S’auetz bèth dobte sus era politica de proteccion de dades mos podetz contactar mejançant aguest corrèu electronic: dpd@aran.org

Era normativa aplicabla ei era següenta:

a. RGPD: Reglament (UE) 2016/679 deth Parlament Europèu e deth Conselh, de 27 d’abriu de 2016.
b. LOPDGDD: Lei Organica 3/2018, de 5 de deseme, organica de proteccion de dades de caractèr personau e garantia de drets digitaus.
c. LSSI: Lei 34/2002, d’11 de junhsèga, de servicis dera societat dera informacion e de comèrç electronic.

2. Eth tractament des dades personaus
Ara seguida vos descriuem eth tractament des dades personaus que realizam coma responsables deth web https://aranes.conselharan.org

a. Clients ecomerce
Identitat deth responsable: Conselh Generau d’Aran, damb domicili sociau en Plaça d’Aran 1-2, 25530 Vielha, Lleida, corrèu electronic conselh@aran.org e telefon +34 973631801.

Era finalitat deth tractament: Gestionar eth sòn registre coma usatgèr entà establir e executar era relacion juridica entre es dues parts relacionada damb es servicis o productes contractadi, dar-li accès ena plataforma, gestionar es obligacions juridiques, compdables e fiscaus restacades damb era relacion juridica establida taus com eth pagament des productes o servicis, es enviaments e es devolucions, dar responsa as sòns dobtes e as incidéncies, atau coma enviar enquèstes e en generau entara gestion, contròl, administracion, ampliacion, execucion e milhora dera relacion establida.

Era finalitat publicitària: Es dades personaus seràn tractades entara creacion de perfius damb era finalitat de proporcionar-li informacion e publicitat personalizada peth mejan que sigue, includit eth corrèu electronic, er SMS, er EMS, er MMS, eth WhatsApp o mejans equivalents des productes e/o servicis deth responsable restacadi damb era alimentacion, era salut e eth benestar animau, adaptada as sues preferéncies tostemp que preliminaraments mos ajatz dat eth vòste consentiment.

Legitimacion deth tractament: Era execucion d’un contracte e eth consentiment, se lo prèste de manèra exprèssa entath tractament des dades damb finalitats publicitàries.

Destinataris: Damb caractèr generau eth responsable non cedirà dades personaus a tresaus, exceptat que i age ua obligacion legau o qu’ajam eth consentiment exprès der interessat. En concret, es dades personaus poiràn èster cedides a:

a. Administracions Publiques, Jutges e Tribunaus entath compliment des obligacions legaus as quaus eth responsable deth tractament ei subjècte ara sua activitat.
b. As entitats financères entath compliment des obligacions derivades deth contracte entre eth responsable deth tractament e er interessat.
c. A tresaus en toti es casi que sigue de besonh entath desvolopament, compliment e contròl deth contracte entre eth responsable deth tractament e er interessat, coma per exemple empreses de transpòrt o logistica.
d. As encargadi deth tractament, accès qu’en cap de cas representarà ua cession de dades, quan sigue necessari accedir tàs sues dades personaus entara prestacion des servicis qu’eth responsable deth tractament age contractat damb aguesti encargadi, e damb qui a signat un contracte d’encargat.

Transferéncies internacionaus: non transferim internacionauments es sues dades.

Es tèrmes de conservacion: eth responsable tractarà es dades personaus sonque eth temps necessari entara realizacion des finalitats entàs quaus sigueren remassades, tostemp que non revòque eth consentiment autrejat. Un viatge acabada era relacion, se conservarà era informacion blocada pes tèrmes legauments establidi que siguen necessaris entara formulacion, exercici o defensa de reclamacions e posterioraments s’amiarà a tèrme era sua supression.

Es drets: er interessat poirà exercir es drets d’accès, rectificacion, supression, sollicitar qu’eth tractament des sues dades personaus sigue limitat, oposar-se ath tractament, sollicitar era portabilitat, eth dret de non èster perfilat o a préner decisions individuaus de manèra automatizada e a revocar eth consentiment prestat sense efèctes retroactius, enviant ua comunicacion per corrèu electronic dpd@aran.org aportant eth DNI o un aute document oficiau acreditatiu dera identitat der interessat, indicant era sollicitud o dret exercit.

Er interessat poirà presentar ua reclamacion deuant era Agéncia Espanhòla de Proteccion de Dades, a trauès deth lòc web www.agpd.es

Eth tèxte complet dera politica de proteccion de dades, damb era rèsta d’informacion der article 13 deth RGPD, se pòt trobar en aguesta pagina web https://www.conselharan.org/ o https://www.seu-e.cat/ca/web/conselhgeneraudaran/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organizativa/proteccio-de-dades-personals/registre-de-les-activitats-de-tractament-de-dades-personals

b. Hilats sociaus
Identitat deth responsable: Conselh Generau d’Aran, damb domicili sociau en Plaça d’Aran 1-2, 25530 Vielha, Lleida, corrèu electronic conselh@aran.org e telefon +34 973631801.

Era finalitat deth tractament: eth registre e eth seguiment des compdes corporatius des hilats sociaus deth responsable.

Es compdes corporatius des hilats sociaus deth responsable son aguesti:

 • Instagram: @conselharan , @EnAranes
 • YouTube: @conselharan7914
 • Facebook: /conselharan,  /EnAranes
 • Twitter: @conselharan, @EnAranes

Legitimacion deth tractament: consentiment prestat per usatgèr en registrar-se en hilat sociau.

Destinataris: Damb caractèr generau eth responsable non cedirà dades personaus a tresaus, exceptat que i age ua obligacion legau o ajam eth consentiment exprès der interessat. En concret, es dades personaus poiràn èster cedides a:

a. Administracions Publiques, Jutges e Tribunaus entath compliment des obligacions legaus as quaus eth responsable deth tractament ei subjècte ara sua activitat.
b. As entitats financères entath compliment des obligacions derivades deth contracte entre eth responsable deth tractament e er interessat.
c. A tresaus en toti es casi que sigue de besonh entath desvolopament, compliment e contròl deth contracte entre eth responsable deth tractament e er interessat, coma per exemple empreses de transpòrt o logistica.
d. As encargadi deth tractament, accès qu’en cap de cas representarà ua cession de dades, quan sigue necessari accedir tàs sues dades personaus entara prestacion des servicis qu’eth responsable deth tractament age contractat damb aguesti encargadi, e damb qui a signat un contracte d’encargat.

Transferéncies internacionaus: non transferim internacionauments es sues dades.

Es tèrmes de conservacion: eth responsable tractarà es dades personaus sonque eth temps necessari entara realizacion des finalitats entàs quaus sigueren remassades, tostemp que non revòque eth consentiment autrejat. Un viatge acabada era relacion, se conservarà era informacion blocada pes tèrmes legauments establidi que siguen necessaris entara formulacion, exercici o defensa de reclamacions e posterioraments s’amiarà a tèrme era sua supression.

Es drets: er interessat poirà exercir es drets d’accès, rectificacion, supression, sollicitar qu’eth tractament des sues dades personaus sigue limitat, oposar-se ath tractament, sollicitar era portabilitat, eth dret de non èster perfilat o a préner decisions individuaus de manèra automatizada e a revocar eth consentiment prestat sense efèctes retroactius, enviant ua comunicacion escrita tara Att. DPD, Conselh Generau d’Aran, Plaça d’Aran 1-2, 25530 Vielha, Lleida, o per corrèu electronic dpd@aran.org aportant eth DNI o un aute document oficiau acreditatiu dera identitat der interessat, indicant era sollicitud o dret exercit.

Er interessat poirà presentar ua reclamacion deuant era Agéncia Espanhòla de Proteccion de Dades, a trauès deth lòc web www.agpd.es

Eth tèxte complet dera politica de proteccion de dades, damb era rèsta d’informacion der article 13 deth RGPD, se pòt trobar en aguesta pagina web https://www.conselharan.org/ o https://www.seu-e.cat/ca/web/conselhgeneraudaran/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organizativa/proteccio-de-dades-personals/registre-de-les-activitats-de-tractament-de-dades-personals

c.- Cookies
Utilizam cookies enes tèrmes dera nòsta politica de cookies:

3.- Mesures de seguretat
Eth responsable deth tractament a implementat es mesures tecniques e organizatives adequades entà garantir un nivèu de seguretat adequat, e tà evitar-ne era pèrta, mau emplec, alteracion e accès non autorizat des dades facilitades per usatgèr.

4.- Qualitat e actualizacion de dades personaus
Vos informam qu’ètz obligat a facilitar-mos es dades personaus que sollicitam, ja qu’era conseqüéncia de non hè’c ei que non podem tractar es vòstes dades personaus.

Atau madeish, er usatgèr se compromet a qu’es dades facilitades ath responsable deth tractament siguen actuaus, reaus e vertadères e, donc, a comunicar ath responsable tota actualizacion o modificacion des madeishes.

S’er usatgèr comunique dades personaus d’un tresau, se compromet a informar-lo per auança enes tèrmes des articles 13 e 14 deth RGPD, a obtier eth sòn consentiment preliminar e exprès per escrit e a tractar es dades entàs finalitats autorizades peth tresau.

Er usatgèr ei er unic responsable des maus o prejudicis causadi ath responsable deth tractament o a tresaus peth tractament des dades personaus de ua auta persona, o des sòns quan siguen faussi, erronèus, inapropiadi, excessius o non pertinents.

5.- Menors d’edat
Es contenguts d’aguest lòc web son entà persones majors de 18 ans, de manèra qu’es menors de 18 ans non pòden contractar servicis e/o productes ne facilitar-mos dades de caractèr personau.

6.- Modificacion dera Politica de Proteccion de Dades
Eth responsable deth tractament poirà actualizar o modificar en tot moment era politica de proteccion de dades publicant era modificacion dera madeisha en aguest lòc web.

Version 1.0.  data 01/03/2023

Toti es drets reservadi © Conselh Generau d’Aran 2023, Vielha

Politica de cookies

Aguesta Politica de cookies siguec actualizada per darrèr viatge er 1 de març 2023 e s’aplique as ciutadans e residents legaus permanenti der Espaci Economic Europèu e Soïssa.

1. Introduccion
Era nòsta web, https://aranes.conselharan.org (en endeuant: «era web») utilize cookies e d’autes tecnologies relacionades (entà major comoditat, totes es tecnologies se diden «cookies»). Es cookies tanben son installades per tresaus qu’auem contractat. En aguest document t’informam sus er us de cookies ena nòsta web.

2. Qué son es cookies?
Ua cookie ei un petit archiu que s’envie amassa damb es pagines d’aguesta web e qu’eth sòn navegador emmagazème en disc dur deth sòn ordenador o un aute dispositiu. Era informacion emmagazemada pòt èster tornada tàs nòsti servidors o tàs servidors de tresaus apropiadi pendent ua visita posteriora.

3. Qué son es scripts?
Un script ei un fragment de còdi de programa que s’utilize entà hèr qu’era nòsta web foncione corrèctaments e de manèra interactiva. Aguest còdi s’execute en nòste servidor o en sòn dispositiu.

4. Qué ei un web beacon?
Ua balisa web (o ua etiqueta de pixel) ei ua petita e invisibla pèça de tèxte o imatge en ua web que s’utilize tà susvelhar eth trafic en ua web. Tad aquerò, s’emmagazèmen diuèrses dades sus vos mejançant aguestes balises web.

5. Cookies

5.1 Cookies tecniques o foncionaus
I a cookies qu’asseguren que quauques parts dera web foncionen corrèctaments e qu’es tues preferéncies d’usatgèr se rebremben. En installar cookies foncionaus, te facilitam era visita tara nòsta web. D’aguesta manèra, non te cau introdusir repetidaments era madeisha informacion quan visites era nòsta web e, per exemple, es articles demoren ena tua cistalha dera crompa enquia qu’ages pagat. Podem installar aguestes cookies sense eth tòn consentiment.

5.2 Cookies d’estadistiques
Utilizam cookies estadistiques entà optimizar era experiéncia dera web entàs nòsti usatgèrs. Damb aguestes cookies estadistiques obtiem informacion sus er emplec dera nòsta web. Te demanam permís entà installar cookies d’estadistiques.

5.3 Cookies de Marketing/Seguiment
Es cookies de marketing/seguiment son cookies, o ua auta forma d’emmagazematge locau, utilizades entà crear perfius d’usatgèr entà mostrar publicitat o entà hèr eth seguiment der usatgèr en aguesta web o en diuèrses webs damb finalitats de marketing similares.

5.4 Hilats sociaus
Ena nòsta web auem includit contengut entà promòir pagines web (p. ex.: «m’agrade», «tachar») o compartir (p. ex.: «piular») en hilats sociaus. Aguest contengut ei incrustat damb còdi derivat de tresaus e sauve cookies. Aguest contengut poirie tractar cèrta informacion entà anoncis personalizadi.

Liegetz, se vos platz, era politica de privacitat d’aguesti hilats sociaus (que pòt cambiar tot soent) entà saber que hèn damb es vòstes dades (personaus) que tracten servint-se d’aguestes cookies. Es dades que receben son çò de mès anonimizades possible.

6. Cookies utilizades

A definir pera empresa segon es cookies utilizades. Exemples:

Google Analytics:  Estadistiques

WPML:  Foncionau

Diuèrsi:  Intencion pendenta d’investigacion

7. Consentiment

Quan visites era nòsta web per prumèr viatge, t’ensenharam ua hièstra emergenta damb ua explicacion sus es cookies. Tanlèu que hèsques clic en «Sauvar preferéncies», accèptes qu’utilizem es categories de cookies e plugins qu’as seleccionat ena hièstra emergenta, tau e coma se descriu en aguesta politica de cookies. Pòs desactivar er us de cookies a trauès deth tòn navegador, mès, se vos platz, ajatz en compde qu’era nòsta web pòt deishar de foncionar corrèctaments.

7.1 Gestiona es tues preferéncies de consentiment

Foncionau: Tostemp actiu

Er emmagazematge o accès tecnic ei estrictaments de besonh entara intencion legitima de perméter er us d’un servici especific explicitaments sollicitat per abonat o usatgèr, o damb era unica intencion d’amiar a tèrme era transmission d’ua comunicacion a trauès d’un hilat de comunicacions electroniques.

Preferéncies: (seleccionables)

Er emmagazematge o accès tecnic ei de besonh entara finalitat legitima d’emmagazemar preferéncies non sollicitades per abonat o usatgèr.

Estadistiques (seleccionables)

Er emmagazematge o accès tecnic que s’utilize exclusivaments damb finalitats estadistiques anonimes. Sense cap de requeriment, eth compliment volontari per part deth tòn Provedidor de servicis d’Internet, o es registres addicionaus d’un tresau, era informacion emmagazemada o recuperada sonque tad aguesta finalitat non se pòt utilizar entà identificar-te. Marketing: (seleccionables)

Marketing: (seleccionables)

Er emmagazematge o accès tecnic ei de besonh entà crear perfius d’usatgèr entà enviar publicitat, o entà recercar ar usatgèr en ua web o en diuèrses webs damb finalitats de marketing similares.

8. Activacion/desactivacion e eliminacion de cookies

Pòs utilizar eth tòn navegador d’Internet entà eliminar es cookies de manèra automatica o manuau. Tanben pòs especificar que i a cookies que non pòden èster installades. Ua auta opcion ei cambiar es ajustaments deth tòn navegador d’Internet entà que recebes un messatge tostemp que s’installe ua cookie. Entà obtier mès informacion sus aguestes opcions, consulta es instruccions dera seccion «Ajuda» deth tòn navegador.

As de tier en compde qu’era nòsta web pòt non foncionar corrèctaments se totes es cookies son desactivades. S’esfaces es cookies deth tòn navegador, se tornaràn a installar dempús deth tòn consentiment quan tornes a visitar era nòsta web.

9. Es tòns drets respècte as dades personaus

As aguesti drets respècte as tues dades personaus:

 • As dret a saber perqué cau es tues dades personaus, qué passarà damb eres e guaire temps se conservaràn.
 • Dret d’accès: as dret d’accedir as tues dades personaus que coneishem.
 • Dret de rectificacion: as dret de completar, rectificar, eliminar o blocar es tues dades personaus quan volgues.
 • Se mos das eth tòn consentiment entà tractar es tues dades, as dret de revocar aqueth consentiment e a que s’eliminen es tues dades personaus.
 • Dret de cession des tues dades: as dret de sollicitar totes es tues dades personaus ath responsable deth tractament e a transferir-les integraumente a un aute responsable deth tractament.
 • Dret d’oposicion: te pòs oposar ath tractament des tues dades. Nosati complim con açò, se non i a motius justificadi entath tractament.

Entà exercir aguesti drets, contactatz-mos, se vos platz. E consultatz es detalhs de contacte ena part inferiora d’aguesta politica de cookies. S’as quauqua queisha sus coma gestionam es tues dades, mos agradarie que mos ac hesses a saber, e tanben as dret a enviar ua queisha ara autoritat supervisora (era autoritat de proteccion de dades).

10. Dades de contacte

Entà qüestions e/o comentaris sus era nòsta politica de cookies e aguesta declaracion, se vos platz, contacta-mos a trauès d’aguestes dades de contacte:

Conselh Generau d’Aran
Plaça d’Aran 1-2 , 25530 Vielha
Espanha
Web: https://conselharan.org
Corrèu electronic:  conselh@aran.og

This site is registered on wpml.org as a development site.